Zapošljavanje žena u Srbiji: Bitiniji izgled i planiranje dece od stručnosti

"Većini od 50 ispitanih žena potencijalni poslodavci su prilikom razgovora za posao postavili pitanje da li planiraju porodicu ili da li imaju decu, a čak 84 procenata ispitanih žena priznalo je da svom poslodavcu ne bi rekle da su u drugom stanju," rekla je Marija Mladenović, jedna od realizatorki projekta.

Većini žena iskustvo je pokazalo da je njihov fizički izgled presudio je u odlučivanje poslodavca da li da ih zaposli ili ne, dok je stručna sprema imala najmanje uticaja.

"Sve ispitane žene su nezaposlene. Od njih 50, 27 ih je sa višom ili visokom stručnom spremom, 21 sa srednjom školom, a samo jedna ispitanica je sa osnovnom,"
ističe Mladenovićeva.

Sve žene suočene sa diskriminacijom po osnovu pola mogu se za pomoć obratitit Kancelariji poverenika za rodnu ravnopravnost. Do sada su za ovaj vid diskriminacije donete samo dve presude, a većina podnetih primedni je odbačena.

Pravni sistem Srbije ne eksploatiše u dovoljnoj meri zakonske odredbe i predviđene mehanizme u slučaju diskriminacije po osnovu pola, pa je jedna od preporuka evropskih organa da država više poradi na edukaciji žena, kažu u ovoj organizaciji.

Inače, u slučaju diskriminacije po osnovu pola žrtva nije u obavezi da dokazuje da je do diskriminacije došlo, već optuženi mora da dokaže da do nje nije došlo. Mladenović napominje da je ovo pilot projekat i da rezultati istraživanja upućuju na to da je ovom problematikom potrebno baviti se i kroz jedan sveobuuhvatniji i veći projekat.

Izvor: Blic

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.