Raspisati konkurse najkasanije do 1. novembra

To ministarstvo objašnjava da se, kao instituciji sa najviše zaposlenih u čijem sastavu posluju tri značajna sektora - drama, opera i balet, u Narodnom pozorištu u Beogradu nameće potreba za ranijim raspisivanjem javnog konkursa i rok je do 1. oktobra.

Primer Narodnog pozorišta u Beogradu poslužiće kao model drugim institucijama kulture”, ističe se u saopštenju.

Ministarstvo navodi da “u cilju izgradnje ustanova kulture, profesionalizacije izbora i transparentnog pristupa, javni konkurs za imenovanje direktora treba da bude od početka do kraja otvoren za javnost”.

Potrebno je da na dan raspisivanja javnog konkursa upravni odbori ustanova kulture sazovu konferencije za medije, na kojima će javnosti pružiti punu informaciju o postupku i kriterijumima za imenovanje direktora.

Ministarstvo ukazuje i na značaj primene metodologije u postupku imenovanja, koja će garantovati odlučivanje isključivo po stručnosti i predloženom programu rada kandidata, a ne prema drugim kriterijumima.

U saopštenju se apeluje na upravne odbore da prilikom određivanja kriterijuma, posebnu pažnju posvete vrednovanju priloženih programa.

Pre donošenja odluke o izboru kandidata potrebno je sprovesti anonimnu anketu među zaposlenima u svim ustanovama kulture, koji će se izjasniti o programima kandidata, dodaje se u saopštenju.

Neophodno je i da se omogući prezentacija programa kandidata zaposlenima, navodi se u saopštenju i objašnjava da “stav zaposlenih nije zakonski uslov za izbor direktora ustanova kulture, ali će predstavljati važan orijentir članovima upravnog odbora prilikom donošenja odluke o izboru kandidata”.

Ministarstvo apeluje i na mlađe kulturne poslenike “koji imaju rezultate u svom radu, ispunjavaju uslove, a do sada nisu imali priliku da vode ustanove kulture, da prilože svoje programe na potpuno otvorene konkurse”.

To ministarstvo izražava uverenje da će, zajedničkim pristupom sa upravnim odborima ustanova kulture, doprineti daljoj izgradnji institucija kulture u Srbiji i omogućiti dalji razvoj kulturne delatnosti na nacionalnim i evropskim vrednostima, poštujući princip profesionalnosti.

Po Zakonu o kulturi, podseća resorno ministarstvo, propisano je da Vlada imenuje direktore ustanova kulture čiji je osnivač Srbija. Direktori se imenuju na četiri godine na osnovu javnog konkursa, koji raspisuje i sprovodi upravni odbor ustanove.

Upravni odbor ustanove dužan je da, u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa, izvrši izbor kandidata i predlog dostavi Ministarstvu kulture.

Izvor: Tanjug via Blic

Pogledajte još