Srbija ispunila više od 80 odsto preporuka Evropske komisije

Od 185 preporuka koje je trebalo ostvariti u trećem kvartalu, u potpunosti su realizovane 24, delimično 132 a nije ispunjeno 29 preporuka, pokazao je treći Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ispunjavanje preporuka Evropske komisije koji je usvojila vlada.

Preporuke su sadržane u Godišnjem izveštaju o napretku Srbije u procesu evropskih integracija za 2012. godinu. Od početka godine do septembra ispunjeno je 82 odsto preporuka. Među neispunjenim je ona koja se tiče jačanja kapaciteta Uprave za sprečavanje pranja novca, zatim nije usvojen zakon o besplatnoj pravnoj pomoći a zakon o štrajuku treba uskladiti sa standardima EU.

U Izveštaju se navodi da treba ubrzati sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja, uključujući oko transparentosti vlasništva, i početi sa primenom akcionog plana za sprovođenje medijske strategije.

Ukazano je i da je Republički savet za nacionalne manjine neaktivan, na nedujednačenu primenu zakona, sporo sprovođenje ili nesprovođenje zakona o planiraju i izgradnji, na potrebu usvajanja zakona o zapošljavanju stranaca.

Takođe treba da se sprovede strategija za unapređenje sistema javnih nabavki, da se izmeni zakon o kinematografiji, završi strategija o širokopojasnom pristupu internetu, ojačaju kapaciteti uprave za agrarna plaćanja.

Potrebno je i izmeniti zakon o GMO kako bi se uskladio sa evropskim tekovinama, aktivnije sprovoditi strategiju za unapređenje položaja žena, uskladiti odredbe o zaštiti podataka o ličnosti sa EU, povećati prihvatne objekte za lica koja traže azil, kao i kapacitet i budžet agencije za zaštitu životne sredine.

Akcioni plan uključuje mere za koje je isključivo nadležna Vlada Srbije koja definiše najvažnije aktivnosti u vezi sa konkretnim preporukama EK, navodi institucije nadležne za sprovođenje, kao i rok u kojem će biti sprovedene. U Planu je sadržana 231 preporuka, od kojih je neke bilo potrebno realizovati do 1. septembra ove godine, uz veliki broj dugoročnih, na kojima se očekuje kontinuirani rad.

Posebno su navedene preporuke iz domena rada zakonodavne i sudske vlasti, kao i one koje se odnose na nezavisna i regulatorna tela. Cilj Akcionog plana je da se njegovom doslednom primenom Komisiji pruži dodatna argumentacija za pisanje što povoljnijeg Godišnjeg izveštaja o napretku Srbije u procesu evropske integracije, koji će, prema najavama, biti objavljen 16. oktobra u Briselu.

Izvor: Kurir

Pogledajte još