Od utorka istraga u rukama tužilaca

Predsednik Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa Miroljub Tomić smatra da je srpsko pravosuđe spremno za tužilačku istragu, jer se već duže vreme i sudije i tužioci edukuju.

- Neće svi istražni predmeti odjedanput preći u ruke tužilaca, već samo oni budući - objašnjava Tomić. - Predmeti koji su sada u radu biće završeni po sudskoj istrazi.

Ne dele, međutim, svi Tomićevo mišljenje. Profesor krivičnog procesnog prava sa beogradskog Pravnog fakulteta Milan Škulić kaže da nije problem da se pročita ili nauči novi zakon, već da li postoje neophodni kadrovski i tehnički uslovi, prostorije i oprema.

- Nije obuka najvažnija. Mnogo je bitnije imati materijalnih sredstava. Tu je, nažalost, prilično malo urađeno što je i razumljivo, jer je ekonomska situacija veoma teška - smatra Škulić.

Škulić tvrdi da je mnogo anomalija u sadašnjoj tužilačkoj istrazi. Prema njegovim rečima, moguće je da odbrana vodi svoju paralalnu istragu, što može da odgovara samo bogatim ljudima, kakvih je u Srbiji malo.

- U praksi je to, međutim nekorisno, jer ono što odbrana prikupi nije izjednačeno sa sudskim ili tužilačkim dokazima. Pored toga, odbrana je još dužna da o svim svojim radnjama obavesti javnog tužioca, te se tako, okrivljeni i branilac, suprotno pretpostavci nevinosti, primoravaju da u istrazi „sarađuju“ sa javnim tužiocem - kaže Škulić.

Pored toga, on smatra i da su neke odredbe novog ZKP protivustavne, kao na primer ona prema kojoj se istraga pokreće naredbom javnog tužioca, protiv koje žalba nije dozvoljena.

Izvor: Novosti

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.