U trudnoći tri kontrole obavezne

U ovom periodu rane gestacije radi se pregled detaljne anatomije ploda – proverava se da li plod ima nosnu kost, meri se ugao između gornje vilice i čela, meri se protok krvi kroz krvni sud u jetri, kao i protok krvi između desne pretkomore i desne komore u srcu. Takođe, na ovom pregledu se meri debljina vratnog nabora deteta (NT – nuhalna translucencija), koji je dobar pokazatelj moguće hromozomopatije ploda (trisomija 21 ili Daunov sindrom).

Drugi veoma značajan i pojedinačno najvažniji ultrazvučni pregled u trudnoći je u periodu između 20. i 24. nedelje, kada se detaljno sagledava fetalna anatomija, i gde se pored rutinskih merenja posebna pažnja posvećuje pregledu lica, ekstremiteta i kičmenog stuba ploda. Na ovom pregledu već može da se vidi i pol, koji može da se uoči već sa 15-16 nedelja, ali ne uvek.

BEZBEDNO I ZA MAJKU I ZA PLOD
Do sada za 40 godina primene ultrazvuka u akušerstvu nije dokazano njegovo štetno dejstvo ni za majku, ni za plod. Sa određenom rezervom primenjujemo dopler ultrazvuk u pregledu prvog trimestra zbog nešto veće snage ultrazvučnog snopa. Inače, ultrazvučni pregled se zasniva na propuštanju ultrazvučnih talasa visoke frekvencije kroz matericu. Oni se odbijaju od bebe, a u zavisnosti kroz kakvu gustinu tkiva prolaze, dobija se slika na ekranu. Recimo, kosti imaju veliku gustinu, pa se vide kao beli odraz, a plodova voda je male gustine i deluje crno na ekranu.

Na sledećem obaveznom pregledu koji se radi između 30. i 32. nedelje, lekar će izmeriti bebu, videće da li pravilno i dovoljno napreduje, koliko je teška, pregledaće posteljicu i količinu plodove vode. Ponovo se proverava fetalna anatomija zbog mogućih anomalija koje se mogu iskazati u kasnijem periodu trudnoće. Pored rutinskih merenja radi se i kolor dopler zbog određivanja protoka krvi kroz pupčanu vrpcu, fetalnu aortu i krvni sud u glavici ploda.

Ukoliko stanje ploda i trudnice to zahtevaju, ultrazvučni pregledi mogu da se rade i češće, pogotovo ukoliko majka boluje od sindroma povišenog pritiska u toku trudnoće, dijabetesa ili neke druge bolesti. Češći pregledi ultrazvukom su potrebni i ukoliko se ustanovi odstupanje od normalne morfologije i rasta ploda.

Zlatni standard UZ pregleda je 2D ultrazvuk, dok 3D i 4D imaju svoju ulogu u određenim okolnostima kada je potrebno kompleksnije sagledati fetalnu morfologiju, naročito promene na glavi, kičmi i ekstremitetima ploda. Ovi savremeniji aparati pomoću kompjutera prave sliku koja prikazuje bebu u tri, odnosno četiri dimenzije. Da bi ovakav pregled bio uspešan beba mora da bude odmaknuta od zida materice ili posteljice, ne sme da ima ništa ispred sebe, a količina plodove vode mora da bude optimalna.

Po količini zračenja ne razlikuju se bitno konvencionalni i 3D ili 4D ultrazvučni aparati.

Novosti