Misija MMF završila posetu Srbiji, saopštenje o razgovorima sutra

Misija MMF-a, koju je predvodila Zuzana Murgasova, u razgovorima sa srpskim zvaničnicima je razmatrala najnovija makroekonomska kretanja, program reformi, kao i aktivnosti na pripremi budžeta za 2014. i dugoročne fiskalne strategije.

Razgovori delegacija Srbije i misije te finansijske institucije počeli su 1. oktobra plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije (NBS), a među temama su bile i izvršenje budžeta za ovu godinu, monetarna politika, kretanja javnog duga, strukturne reforme, kao i reformama penzijskog sistema.

Ministar finansija Lazar Krstić izjavio je uoči dolaska misije MMF-a da će Srbija razmotriti mogućnost pregovora o novom aranžmanu sa MMF-om tek nakon usvajanja budžeta za 2014. godinu i okončanja tehničke misije.

On je rekao da, ukoliko bi se ušlo u pune pregovore sa MMF-om, to bi bilo u prvom kvartalu sledeće godine i najavio da Ministarstvo finansija radi na tome da deficit održi ispod pet odsto BDP-a, dok je progroziran javni dug do kraja godine 65 procenata.

Krstić je tada naveo da je dolazak tehničke misije MMF-a deo vladinih priprema budžeta za 2014. godinu i dugoročnu fiskalnu strategiju do 2016.

Predsednik Vlade Srbije Ivica Dačić rekao je pre nekoliko dana da predstavnici MMF-a u Srbiju nisu došli zbog pregovora o aranžmanima, već da razgovori sa misijom MMF predstavljaju pripremu za razgovore o aranžmanima sa tom finansijskom institucijom.

“MMF dolazi da sagleda stanje. Ovo nisu pregovori, oni treba da daju mišljenje o ekonomskoj situaciji u Srbiji. Ovo je pripremna faza za eventualne razgovore o aranžmanima koji bi usledili za nekoliko meseci”
, rekao je Dačić.

Ministar rada Jovan Krkobabić je tokom razgovora delagaciji MMF-a predočio da je pripremljena radna verzija Zakona o radu i da očekuje da i drugi partneri ulože maskimalan napor na neophodnom usaglašavanju kako bi došli do prihvatljvog teksta zakona i da se očekuje da taj posao bude završen do kraja godine.

U delu razgovora koji se odnosio na stanje sistema penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) razmatrana su eventualna unapređenja u daljem funkcionisanju sistema, a Krkobabić je delagaciji MMF-a predočio sve efekte reformi PIO iz 2011. godine kao i stepen ušteda koje su do sada dale rezultate.

Misija MMF-a je prethodno u Beogradu bila u maju ove godine. Nakon poslednje posete misije MMF-a mogli su se čuti komentari da je taj fond izneo i predlog o kaznenim poenima za one koji bi otišli u penziju pre isteka novopostavljene starosne granice od 67 godina (za oba pola) što bi direktno uticalo i na smanjenje penzije.

MMF i Srbija su imali poslednji aranžman u vrednosti od približno 1,1 milijarde evra, ali je “zamrznut” polovinom februara prošle godine, nakon što je Vlada Srbije budžetom za 2012. godinu planirala fiskalni deficit najmanje za jedan procentni poen BDP-a veći nego što je dogovoreno tokom revizije sporazuma krajem 2011.

Izvor: B92