Dačić: Načelnici policijskih uprava ubuduće preko konkursa

Po Zakonu o policiji, načelnike policijskih uprava, kojih u Srbiji ima 28, imenuje ministar unutrašnjih poslova na predlog direktora policije.

“Ministar, po pribavljenom mišljenju direktora policije, imenuje i razrešava policijskog službenika – načelnika područne policijske uprave”, navodi se u Zakonu o policiji.

U ranijem periodu za pojedine načelnike policijskih uprava postavljani su ljudi van policijskog sistema – advokati, pravnici ili iz nekih drugih profesija, zahvaljujući političkom dogovoru, a čemu su se i Dačić i Veljović protivili.

Policijske uprave Niš i Novi Sad u dužem vremenskom periodu nisu imale načelnike što je u medijima tumačeno nedostatkom političkog dogovora vladajućih stranaka.

Dačić je juče izjavio da je doneo odluku da se načelnici lokalnih policijskih uprava u Srbiji ubuduće biraju na konkursu, Veljović odgovara da nema ništa protiv toga, a advokat Božo Prelević smatra da je najbolje rešenje da načelnike bira komisija u kojoj bi bili gradonačelnik, javni tužilac, predstavnik suda i predstavnik MUP-a.

“Samo u policiji nema izbora”

Premijer je svoju odluku obrazložio time da se svuda u Srbiji ide na izbore i konkurse, a jedino se u policiji smatra da će onaj ko je izabran za policijskog funkcionera ostati na tom mestu zauvek.

“Niko nije večit i svi su na proveri svakoga dana”, rekao je Dačić i dodao da želi da policiju vode najuspešnili ljudi i da je zato predložio da se načelnici policijskih uprava biraju na konkursu.

On je poručio da srpska policija treba da ima ozbiljno rukovodstvo koje će biti primer drugima i odgovorno za svoje postupke, ocenivši da je policija svaki dan na novom ispitu.

“Svi su svakodnevno na proveri i zato policiju treba da vode najsposobniji ljudi koji će na to mesto doći bez političkog uticaja”, rekao je Dačić.

Veljović takođe kaže da je zagovornik depolitizacije policije, ali i da za sad ne postoji zakonska mogućnost za predloženo rešenje.

On je rekao da, kada do toga dodje, treba utvrditi kriterijume za raspisivanje konkursa, odnosno ko može da konkuriše i i kakve uslove treba da ispuni da bi bio načelnik policijske uprave.

Izvor: Blic