Dačić: Cilj Srbije i dalje članstvo u EU

0

Nastavak uspešne politike Vlade u realizaciji najvažnijeg strateškog prioriteta – pregovora o članstvu u EU, cilj je Srbije i u ovoj godini, kaže Ivica Dačić.

Dačić je poručio da će vlada i MUP Srbije nastaviti sa primenom mera, za koje se nada da će u najkraćem roku dati i rezultate u cilju još snažnijeg delovanja na otkrivanju i sprečavanju ilegalnih migracija.

Premijer je, u obraćanju učesnicima Salcburškog foruma na temu “Delotvorni pristupi ilegalnim migracijama-efikasnije upravljanje u periodu 2014-2020. godine”, koji se održava u Bukureštu, naveo da se Srbija suočava sa pojačanim pritiskom ilegalne migracije počev od 2009. godine i precizirao da je reč je o državljanima afroazijskih država koji tranzitiraju preko teritorije zapadnog Balkana u cilju ulaska na teritoriju EU.

Dačić je rekao da je trend rasta broja ilegalnih prelazaka državne granice od strane te kategorije ilegalnih migranata bio najizraženiji 2011. godine, kada je sprečeno 10.383 ilegalna prelaska državne granice na zelenoj liniji, a rast je nastavljen i 2012. godine, u kojoj je sprečeno 13.897 ilegalnih prelazaka na zelenoj liniji.

Teritorija Srbije je i dalje jedan od tranzitnih pravaca kojim državljani Pakistana, Avganistana, Sirije, Alžira, Somalije…pokušavaju da na nezakonit način pređu u neku od razvijenih zemalja evropskog kontinenta, rekao jer on.

Tokom prvih devet meseci 2013. godine sprečeno je ukupno 7.228 pokušaja ilegalnog prelaska državne granice, od čega 6.620 na zelenoj liniji i 608 na graničnim prelazima, što u odnosu na isti period prethodne godine, kada je sprečeno ukupno 8.792, čini pad za 31 odsto, naveo je Dačić i dodao da je najveći broj ilegalnih prelazaka na zelenoj liniji sprečen na granici sa Makedonijom.

Najveći broj lica otkrivenih u ilegalnom prelasku čine državljani Pakistana, sa udelom od 25 odsto u ukupnom broju, državljani Avganistana – 17 odsto i državljani Sirije sa udelom od 12 odsto, rekao je Dačić i dodao da je evidentiran i porast zabeleženih slučajeva krijumčarenja ljudi.

On je rekao da je, u cilju usklađivanja zakonodavstva Srbije sa propisima EU, planirano usklađivanje Krivičnog zakonika Srbije i drugih zakona sa nekoliko Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta Evrope, kao i da je planirano usklađivanje Zakona o strancima i Zakona o azilu sa direktivama EU.

Dačić je u obraćanju naglasio značaj međunarodne saradnje, kako regionalne, tako i šire saradnje, sa svim zainteresovanim državama, uključujuči i zemlje destinacije za ilegalne migrante.

Premijer je rekao da, u cilju jačanja bezbednosti granica i uspešnog suzbijanja prekograničnog kriminala, MUP Srbije i granična policija posebnu pažnju posvećuju regionalnoj i međunarodnoj saradnji zajedničke granične kontrole, kao i kroz zajedničku kontakt službu na graničnim prelazima.

“Smatramo da bez brze, kvalitetne i svakodnevne razmene informacija u vezi sa ilegalnim migracijama između država u regionu nema kvalitetne borbe protiv ilegalnih migracija”, naglasio je Dačić.

On je ocenio da se problem ilegalnih migracija, krijumčarenje ljudi i pojave velikog broja ilegalnih migranata ne može odvojiti od problema trgovine ljudima i njihove ugroženosti od eksploatacije kroz različite oblike.

Dačić je istakao da je prevencija trgovine ljudima i dalje jedan od glavnih zadataka MUP Srbije.

U Rumuniji je počela dvodnevna ministarska konferencije država članica Salcburškog foruma, u okviru koje će Dačić potpisati dva dokumenta o saradnji sa Bugarskom i Mađarskom.

Konferenciju je otvorio rumunski ministar unutrašnjih poslova Radu Stroe, a prisustvuju joj države članice Salcburškog foruma: Austrija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovačka i Slovenija.

Skupu prisustvuju i države koja pripadaju Grupi prijatelja Salcburškog foruma na zapadnom Balkanu: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija, a Moldavija kao država-gost, preneola je rumunska agencija Ađerpres.

Drugog dana konferencije, koja će biti održana u Bukureštu, Dačić će prisustvovati sastanku Komiteta ministara zemalja potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi.

Izvor: B92

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.