Selaković i Dovgeljevič o izgradnji zatvora

Ministar Selaković je ukazao viceguverneru Mikolaju Dovgeljeviču da su sve dosadašnje smetnje u vezi sa realizacijom ova dva projekta otklonjene i da je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija obezbedila sve neophodne uslove za nastavak sprovođenja ovih projekata, saopštilo je Ministarstvo pravde.

On je ocenio da je stanje u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija teško i da je neophodna podrška međunarodnih partnera za infrastrukturno poboljšanja, koje je od ključnog značaja za dalje unapređenje opštih uslova u zatvorima u Srbiji.

Viceguverener Dovgeljevič je rekao da je očigledna posvećenost Srbije evrointegracijama i da je iz tog razloga potrebno dodatnu pažnju posvetiti uvođenju evropskih standarda u sistem ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, koje su deo pravosudnog sistema Srbije.

Selaković se zahvalio predstavnicima Razvojne banke SE što podržavaju realizaciju ova dva projkta - izgradnju zavoda u Pančevu i Kragujevcu, posebno uzimajući u vidu specifičnost ova dva grada - sa jedne strane, Pančevo predstavlja najveći grad najbliži Beogradu i industrijski centar, a sa druge Kragujevac je sedište jednog od četiri apelaciona suda u Srbiji.

U toku razgovora, ministar Selaković je rekao da Srbija ima problem i sa prepunjenošću kapaciteta zatvora i da očekuje da se, stupanjem na snagu novog Zakona o prekršajima i novog Zakona o probaciji (uslovnoj i nadziranoj slobodi po odsluženoj kazni), broj osuđenika može smanjiti ukoliko se efikasno budu primenjivali alternativni vidovi kažnjavanja, kao što je rad u javnom interesu.

Takođe, Selaković je naglasio da se paralelno sa ovim zakonima moraju otvarati i Kancelarije za alternativne sankcije u lokalnim samouopravama, jer su one nezaobilazan deo tog sistema.

Viceguverner Dovgeljevič će u toku svog boravka u Srbiji, posetiti lokaciju za izgradnju novog zatvora u Kragujevcu.

B92

Pogledajte još