Nijedna auto-škola ne ispunjava uslove za rad

Procedura licenciranja je u toku, komisije su danas na jugu Srbije, a u auto-školama kažu da je mala verovatnoća da će bilo ko dobiti licencu.

Komisije za licenciranje MUP Srbije već su pregledale skoro trećinu prijavljenih škola. Mnoge od njih imaju i učionice i računare, video nadzor, ispravne poligone, ali im nedostaju školovani predavači za teoretsku nastavu, iako je, kažu u MUP-u, za pripremu bilo dosta vremena.

U nekom periodu, prethodnih dvadesetak godina, auto-škole nisu držale časove teoretske nastave i očigledno je da se predavači teoretske nastave nisu adekvatno spremili. Prilikom utvrđivanja uslova nisu pokazali dovoljno znanja i u ovom trenutku nijedna auto-škola nema dozvolu“, rekao je Vladimir Rebić iz MUP-a.

U zajednici auto-škola Srbije kažu da nije trebalo preko kolena lomiti uredbe i zakon i da je trebalo prilagoditi propise stvarnom stanju na terenu.

Oni procenjuju da će se polaganja kandidata po starom, kojih ima oko 60.000, odložiti na rok od šest meseci do godinu dana.

Milomir Veselinović iz Zajednice auto-škola Srbije kaže da se ne mogu pisati zakoni, a tek onda videti šta će biti.

Prvo se mora na osnovu analize postojećeg stanja i očekivanih efekata, a u tome mora biti ekonomija i mora biti stabilan prelaz iz jednog stanja na drugi. Ovo se nije smelo desiti“, istakao je Veselinović.

Nijedna auto-škola u Srbiji i dalje nema dozvolu za rad, pa će najveća vest biti kada neka ispuni stroge uslove koje propisuje zakon.