Ukinuta oslobađajuća presuda Kaliniću i Milovanoviću

Ukinutom presudom pripadnik sudske straže Ninoslav Strahinić bio je osudjen na godinu dana zatvora, a njegov kolega Nenad Mitrović bio je oslobodjen, tako da će se i oni ponovo naći na optuženičkoj klupi.

Po nalaženju Apelacionog suda osnovano se izjavljenim žalabama tužilaštva ukazuje da je izreka prvostepene presude protivrečna sama sebi.

"Razlozi navedeni u obrazloženju pobijane presude u pogledu odlučnih činjenica su nejasni, zbog čega prvostepena presuda nije mogla biti ni ispitana. Takođe, se osnovano izjavljenim žalbama ukazuje da u prvostepenom postupku ni činjenično stanje nije potpuno utvrđeno" navodi se u obrzloženju odluke Apelacionog suda.

U odnosu na osuđujući deo prvostepene presude Apelacioni sud, između ostalog, nalazi da je stav Specijalnog suda kojim se radnje Ninoslava Strahinjića, uz promenu činjeničnog opisa, kvalifikuju kao radnje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja neprihvatljiv imajući u vidu da iz činjeničnog opisa radnji koje su optužnim aktom stavljene na tere proizlaze upravo svi elementi krivičnog dela bekstvo i omogućavanje bekstva licu lišenom slobode u pokušaju.

"Takođe se osnovano žalbom Tužica za organizovani kriminal ukazuje da su nejasni razlozi na osnovu kojih je prvostepeni sud zaključio da Kalinić i Milovanović nisu izvršili krivično delo koje im je optužnim aktom stavljeno na teret jer okolnost da je Strahiniću bilo na naki način najavljeno bekstvo i da on to nije prijavio te da se na neki način složio sa tim sama za sebe ne ukazuje da ovi okrivljeni nisu primenili silu prema njemu, odnosno da se radilo o fingiranim radnjama, posebno ako se ima u vidu činjenica da su ovi okrivljeni izvršioci najtežih krivičnih dela" navodi se u odluci.

U odluci se navodi i da saglašavanje Strahinjića sa bekstvom i neprijavljivanje istog nije obavezivalo . Kalinića i Milovanovića "da u trenutku samog bekstva prema njemu postupaju blagonaklono niti iz dokaza koji se nalaze u spisima predmeta proizlazi da su imali moralnu dilemu tog tipa te da su se kolebali oko primene sile ili pretnje".

U odnosu na Nenada Mitrovića Apelacioni sud, takođe, nalazi da više okolnosti koje svakako postoje kada je ovaj okrivljeni u pitanju u međusobnoj povezanosti ukazuju da je prvostepeni sud imao osnova da odbranu Mitrovića detaljnije proveri i potpunije utvrdi činjenočno stanje.

Izvor: Blic

Pogledajte još