Policija dobija priručnik iz etike

Kako se navodi, svrha priručnika je dvojaka, a pre svega treba da obezbedi nastavni sadržaj koji će poslužiti kao osnova za stručno usavršavanje policijskih službenika i kao dodatak osnovnoj i speijalističkoj obuci u čijim programima postoje sadržaji iz oblasti policijske etike.

Priručnik je s druge strane zamišljen i kao svojevrstan alat i vodič koji će omogućiti policijiskim službenicima da učvrste i unapaređuju profesionalno etičko i na zakonu zasnovano postupanje. Kako se u uvodu ovog priručnika kaže, obuka iz etike predstavlja doprinos zaštiti policijskog službenika time što mu omogućava da prepozna situacije u kojima pogrešnom i nesmorenom odlukom i postupkom može ugroziti svoju karijeru, radno mesto, lični i ugled organizacije.

"Ovakav vid obuke takođe olakšava rad i pomaže u očuvanju poverenja građana u policiju", ističe se u priručniku.

Držvni sekrer u MUP-u Vladimir Božović rekao je na predsavljanju ovog priručnika da život u modernom društvu kao što je naše, pred građane svakodnevno stavlja najrazličitije vrste izazova, više postavlja pitanja nego što daje odgovore i u nalaženju načina da se problemi prevaziđu vraća nas u uprošlost tražeći da se podsećamo tradiconalnog učenja o vrlini, poštenju, časti, da se vratimo uzorima.

"Priručnik će pružiti policijskim službenicima baš tu vrstu podrške", rekao je Božović i dodao da je namera da uz ovaj priručnik korisnici nađu mnogo više odgovora nego pitanja kao i snagu i volju da uspešno prevaziđu etičke dileme.

Prema njegovim rečima, na ovaj način se želi da se pruži podrška razvoju ličnih i profesionalnih vrednosti policijskih službenika, a takođe i ojačati usmerenje ka kvalitetu, profesionalizmu i izuzetnošću koju uniforma predsavlja u očima građana i koja znači i onima koji je nose.

Pomoćnik direktora policije Srbije Bratislav Dikić je na skupu ocenio da priručnik predstavlja neophodan alat i pokazatelj prilikom donošenja pravih odluka. Dikić je poručio građanima da mogu imati puno poverenje u policiju.

Izvor: Kurir

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.