Šta donosi treći test na maloj maturi

Završni ispit za osmake sastojaće se od tri testa u kojima će se naći samo nepoznati zadaci. Testovi će biti pripremljeni na osam jezika. Proveravaće se znanje maternjeg jezika: srpskog, mađarskog, albanskog, slovačkog, rumunskog, rusinskog, hrvatskog, a od ove školske godine i bugarskog. Na dugom testu đaci će pokazati šta su za osam godina školovanja naučili iz matematike. Treći test? Oko njega se lome koplja.

To je kombinovani ili kompozitni test sačinjen od pitanja iz pet predmeta: biologije, istorije, geografije, fizike i hemije – više puta su objasnili čelni ljudi Nacionalnog prosvetnog saveta, koji je usvojio predlog male mature, i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, gde zadaci i testovi nastaju. Drugačije misli ministar prosvete Tomislav Jovanović. On je više puta ukazao da je reč o testu opšteg znanja i snalaženja koji će biti nalik PISA testiranju sa lakim zadacima za koje učenici ne treba da se spremaju. Iz ugla nekih roditelja, nastavnika, prosvetnih autoriteta i sindikata treći test bi valjalo odložiti za sledeću generaciju, jer sadašnji osmaci nisu spremni za trodelnu verziju mature.

Istina je da kombinovani test za ovogodišnje male maturante ne bi smeo da bude nepoznanica.

U odnosu na probni test iz biologije, istorije, geografije, fizike i hemije koji su učenici osmog razreda rešavali prošle godine, treći test na maturi malo će se razlikovati u formi. Ali o tome nećemo da govorimo još dugo, jer o samoj formi ćemo odlučivati tek kad se primaknemo testu. Zadaci će u suštini biti po ugledu na dosadašnje, s tim što treba imati u vidu da je prošlogodišnji test obuhvatio gradivo do sedmog razreda, a ovaj će obuhvatiti i osmi – uverava Srđan Verbić, rukovodilac Centra za ispite Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Koliko su spremni za maturu, osmaci će moći da uvide rešavajući zadatke iz zbirki za završni ispit. Saznajemo da će u januaru biti štampane tri zbirke: za srpski, matematiku i za prirodne i društvene predmete. Čim se pojave štampane verzije, biće objavljene identične u elektronskoj formi i postavljene onlajn, one će biti besplatne.

Daćemo 300 zadataka iz prirodnih i društvenih nauka. Otprilike ta znanja će se tražiti na testu. Da ne bi bilo zabune, nijedna zbirka ne služi za pripremanje testa. Može da posluži da se proveri stečeno znanje, da učenik vidi koju oblast najmanje poznaje, na čemu bi trebalo da poradi, i za to će u zbirkama sigurno imati više nego dovoljno zadataka. Rešavajući ih, baš kao i na završnom ispitu, učenici treba da pokažu šta sve znaju, šta su zapamtili iz prethodnih godina školovanja – razjašnjava Srđan Verbić.

Odličnim, vrlo dobrim, dobrim učenicima nije potreban nijedan sat dodatnih priprema da bi bez problema prošli malu maturu, a pogotovo im nisu potrebni privatni časovi ističu predmetni nastavnici.

Pripremna nastava za osmake deo je radne nedelje nastavnika svih predmeta koji se očekuju na malom maturi. U našoj školi se od septembra obrađuju pitanja koja su ranijih godina bila na završnom i zadaci iz zbirki. Škola ne mora da čeka generalnu probu male mature na republičkom nivou, može pre toga sama da organizuje simulaciju ispita za svoje učenike. Ne razumem roditelje koji plaćaju privatne profesore od oktobra. Čemu to, ako se osmaci pripremaju u školi? Jedino je pitanje da li đaci redovno dolaze na besplatne organizovane pripreme u školu, ili im je lakše da profesor dođe na njihova vrata kad im to već roditelji omogućavaju – kaže za naš list Slavica Tomić, nastavnica fizike u OŠ „Dušan Radović” u Nišu.

Ona je među prosvetnim radnicima, koji, čekajući dalja uputstva prosvetne vlasti, ne sede skrštenih ruku nego pripremaju đake zadajući im zadatke nalik onima koje su lane imali na kombinovanom testu.

Biću iskrena, bar što se fizike tiče, pitanja su toliko jednostavna da malo vređaju inteligenciju. Na primer, u jednom zadatku je nacrtan brzinomer i na njemu kazaljka pokazuje 60 kilometara na sat, a od učenika se traži da među ponuđenim odgovorima zaokruži koju brzinu pokazuje brzinomer. Taj zadatak tačno može da reši i svaki mlađi osnovac koji još nema fiziku kao predmet – konstatuje ova nastavnica fizike.

Zadaci na probnom kombinovanom testu su bili sledeći:

Biologija: Zaokruži slovo ispred odgovora koji označava osnovnu jedinicu građe i funkcije svih živih bića: a) gen; b) jedro; v) organela; g) ćelija.

Istorija: Pažljivo pročitaj Bizmarkove reči: „Nemačka se može ujediniti samo pomoću gvožđa i krvi... Jedini ispravan politički kurs koji mogu sprovoditi velike države zasniva se na egoizmu, a ne na romantizmu.” Zaokruži tačan odgovor: a) Nemačko ujedinjenje može biti izvedeno industrijskim industrijskim progresom, mirnim putem. b) Nemački romantičari ne treba da učestvuju u ujedinjenju zemlje, već samo političari. v) Nemačka na putu ujedinjenja mora voditi ratove. g) Velike države moraju voditi računa o interesima svih naroda.

Geografija: Kako se naziva pustinja severne Afrike obeležena na karti? Zašto je u njoj gustina naseljenosti mala? (Napisati odgovor)

Fizika: Grafitna olovka ne ostavlja trag po papiru zato što je: a) mala gravitaciona sila koja deluje na olovku; b) mala sila trenja koje deluje na olovku; v) velika gravitaciona sila koja deluje na olovku; g) velika sila trenja koja deluje na olovku. (Zaokružiti tačan odgovor)

Hemija: Izotopi su atomi nekog elementa koji imaju: a) različit broj protona; b) različit broj neutrona; v) različit broj elektrona; g) isti maseni broj. (Zaokružiti tačan odgovor)

Izvor: Politika

Pogledajte još