Predstava "Trpele" u BDP: Borba protiv nasilja nad ženama

Aktivistkinje protiv nasilja u porodici 25. novembar obeležavaju od 1981. godine. Nasilje nad ženama i devojčicama predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava. Podaci pokazuju da su jedna od tri žene u svetu prebijene, prisiljene na seksualni odnos, ili su doživele neki vid zlostavljanja, a nasilnik je najčešće muškarac iz bliskog okruženja. Nasilje nad ženama rašireno je širom sveta i ne poznaje državne granice, rasu, klasu, kulturu, tradiciju i religiju. Podaci o zlostavljanim ženama slični su u svim zemljama sveta, nezavisno od ekonomskog statusa. Samo u Vojvodini je, prema podacima Pokrajinskog ombudsmana, tokom prošle godine policija intervenisala u 7300 slučajeva nasilja u porodici u kojima su najčešće žrtve bile žene, a počinioci njihovi sadašnji ili bivši partneri. Mreža „Žene protiv nasilja“ je prateći pisanje medija tokom 2011. i 2012. godine evidentirala 42 ubistva žena u porodici, odnosno u partnerskom odnosu. Učinilac je u svim slučajevima bio poznat ženi, a najveći postotak među njima čine suprug (27%) i partner (27%). Neke od ubijenih žena, obraćale su se za pomoć i zaštitu, ali je nisu dobile. Ubistvo žena je najvidljiviji oblik rodno zasnovanog nasilja koji govori o neadekvatnoj reakciji institucija i neuspehu da se ubistva žena spreče. U proteklih dvanaest godina preko 1.700 žena i 1.600 dece je boravilo samo u tri sigurne kuće u Beogradu. Brojke za sigurne kuće u preostalom delu Srbije su podjednako zabrinjavajuće.

Beogradsko dramsko pozorište odigraće 25. novembra predstavu “Trpele” Milene Depolo i Bobana Skerlića u režiji Bobana Skerlića.

U predstavi igraju Danica Ristovski, Jadranka Selec, Milica Zarić, Milena Pavlović Čučilović, Ivana Nikolić, Nataša Marković, Slađana Vlajović. Tema predstave “Trpele” su zlostavljane žene koje su tačku na svoje trpljenje stavile tako što su ubile svoje nasilnike. Dakle, svoj problem su rešile na najpogubniji mogući način. Ciljevi ove predstave su da u društvu podigne svest o prisustvu nasilja nad ženama, da ukaže koliko ono blizu svakoga od nas iako to kao društvo u celini odbijamo da prihvatimo, i na kraju, kao svoj dalekosežni cilj, predstava ima i to da bude jedan od koraka u rešavanju ovog problema.

Nakon predstave biće održana tribina čiji je cilj da energiju, koju je sam pozorišni izraz kroz „Trpele“ preneo na publiku, artikuliše i kanališe ka konkretnim odgovornim akcijama svakog ponaosob. Tematski posmatrano, biće reči o rodno zasnovanom nasilju i razlogu zašto ga tako nazivamo. Razgovaraćemo o točku moći i kontrole, i fazi viktimizacije. Jelena Vidić će izneti i nekoliko crtica o radu s osobama koje su preživele nasilje. Nadamo se da će kroz uključivanje glumica i publike u razgovor, ova tribina da ispuni svoju svrhu.

Jelena Vidić je psihološkinja i psihodramska psihoterapeutkinja pod supervizijom. Ima iskustvo u radu s mladima, osobama koje su preživele nasilje, pripadnicima marginalizovanih grupa i korisnicima psihijatrijskih usluga. Bavi se psihoterapijom, aktivizmom i različitim edukativnim aktivnostima. Jelena će imati ulogu facilitatora tribine po završetku predstave.

Partner Beogradskog dramskog pozorište u ovom projektu je ADRA Srbija.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, prilika je da se još jednom ukaže na ovaj problem i napore koji se preduzimaju za njegovo uklanjanje i stvaranje uslova za bezbedan život svih žena. Na taj dan Ujedinjene nacije, UNIFEM (United Nations Development Fund for Women), vlade i humanitarne organizacije širom sveta pozivaju sve društvene aktere da se uključe u aktivnosti koje za cilj imaju sprečavanje nasilja nad ženama.

Slični članci

Ostavite komentar

Your email address will not be published.