Nesporazum? Eliminisan najstručniji kandidat za upravnika Narodne biblioteke

Jedna od kandidatkinja za upravnika Narodne biblioteke Srbije, koju je Upravni odbor eliminisao, dr Nevena Tomić u četvrtak je podnela prigovor-žalbu i to zbog: pogrešne primene propisa, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i bitne povrede odredaba Zakona o opštem upravnom postupku.

Članovi UO su odbacili njenu kandidaturu, uz tvrdnju da nije ispunila uslov iz Statuta NBS, koji predviđa da "ima najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti kulture, od čega najmanje četiri na poslovima rukovođenja ustanovama u oblasti kulture". U prigovoru se navodi kako je UO ovo (protivpravno) ocenio zbog toga što navodno Biblioteka DK "Studentski grad" nema status pravnog lica, već predstavlja organizacioni deo Doma kulture "Studentski grad". Istom odlukom usvojena je kandidatura Mirka S. Markovića, jer je navodno od 1997. do 2009. bio rukovodilac biblioteke "Đorđe Jovanović".

- Međutim, status te i Biblioteke "Studentski grad" identičan je. Naime, prema Statutu Biblioteke grada Beograda, "Đorđe Jovanović" nije pravno lice i nije ustanova kulture, već je samo njen organizacioni deo - navodi Nevena Tomić. - Dakle, na osnovu kojih prava i ovlašćenja UO NBS zauzima dvostruke aršine, čime se oni pravdaju, kojim argumentima, kojim propisom!?

U prigovoru se zatim navodi da je sporni uslov specijalno promenjen neposredno pre raspisivanja ovog konkursa. Dakle, prema samom Statutu, kandidat ne mora da ispuni uslov da je pre konkurisanja najviši inokosni funkcioner, već samo da ima iskustvo na poslovima rukovođenja.

U svojoj odluci UO je naveo da je dr Nevena Tomić "diplomirani filolog, stručno zvanje diplomirani bibliotekar". U prigovoru se ističe da kandidatkinja ima akademsko zvanje doktora bibliotekarstva i informatike, i kao takva predstavlja deficitarni kadar. Ona tvrdi da od svih kandidata koji su učestvovali na konkursu ima ubedljivo najviše akademsko zvanje, koje je UO devalvirao.

- Govoreći bilo jezikom prava, bilo jezikom naroda, poslovi rukovođenja i funkcija rukovodioca ne mogu biti isto. Ukoliko je cilj izmene Statuta trebalo da bude taj da se kao kandidati eliminišu svi oni kadrovi koji nisu imali funkciju rokovodioca ustanove iz oblasti kulture najmanje četiri godine - onda je menjač to u Statutu trebalo i da napiše. Ne može se kandidatu odbaciti kandidatura zbog toga što nije ispunio uslove koji i nisu predviđeni.

Ističući da UO ne može biti ekskluzivni menjač Statuta NBS, podnosilac prijave traži da se otkloni ova nepravilnost, a ukoliko se to ne učini prigovor će podneti Ustavnom sudu.

- Činjenica je da NBS ima već duži niz godina nepismen Statut, u kojem je na primer u članu 30. navedeno da je Upravni odbor organ upravljanja Bibliotekom, a u članu 45. da je upravnik organ rukovođenja Bibliotekom. Dakle, upravnik Biblioteke ne upravlja Bibliotekom, već njom upravlja Upravni odbor, dok upravnik samo rukovodi!? Šta bi, prema cenjenom mišljenju UO, trebalo da označava razliku između "upravljanja" i "rukovođenja"!?

U međuvremenu pravna služba NBS je ustanovila da ni Mirko S. Marković ne ispunjava uslove konkursa. O tome su odmah obavešteni članovi UO, ali su takav zaključak doveli u pitanje Gojko Tešić, predsednik i Miladin Ševarlić, član Upravnog odbora. Oni su najavili da će se o tome, kao i o jedinom preostalom kandidatu, Jasmini Ninkov, raspravljati javno na sednici sledećeg utorka.

U izjavi, dr Nevena Tomić kaže da je neprijatno iznenađena tokom konkursa:

- U pritužbi sam navela više ozbiljnih razloga i krupnih previda u radu Upravnog odbora, za koji se nadam da će, postupajući po savesti, poništiti konkurs i raspisati novi. U suprotnom bi pokretanje sudskog postupka radi poništenja konkursa koji kalja ugled NBS naneo dalju štetu ovoj ustanovi. Mnoge kolege bibliotekari su me podržali i u njihovo i u svoje ime ću se boriti da se poštuje čast i ugled naše struke, kao i renome Narodne biblioteke, koja treba da bude primer svim ostalim bibliotekama u svemu.

Na videlu stare navike

Dajući svoje viđenje ovog zamešateljstva, prof. dr Gordana Stokić Simončić), šef Katedre za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta, za naš list kaže:

- Prvi put smo u poziciji da biramo kandidata koji ima formalno profesionalno obrazovanje i naučnu titulu iz domena bibliotečko-informacionih nauka. Trebalo bi da sve vri od dobrih vibracija! Umesto toga, prijavljeni kandidati preko medija saznaju da su diskvalifikovani, na sajtu Narodne biblioteke diskriminiše se kandidat sa najvišim stepenom stručnosti, član Upravnog odbora NBS u medijima spekuliše zašto dve pravno-formalno jednake organizacione jedinice ne treba jednako tretirati... Izašle su na videlo sve nedorečenosti pravne regulative, kadrovska ranjivost profesije i stare navike pojedinaca koje se kose sa suštinom proklamovanih principa javnosti rada i odlučivanja. Nije li prirodno i nije li vreme da obrazovanje bude jedan od osnovnih kriterijuma za izbor upravnika nacionalne biblioteke?

Izvor: Novosti

Pogledajte još