Održana Prva redovna skupština Saveza udruženja pacijenata Srbije

Kako stoji u sapštenju Saveza "prva redovna skupština Saveza udruženja pacijenata Srbije održana je u cilju unapređenja i ostvarivanja zagarantovanih prava svih kategorija pacijenata u Srbiji."

U sapoštenju se takođe navodi da je jedan od osnovnih ciljeva Saveza i "stvaranje uslova za uklјučivanje predstavnika udruženja pacijenata u proces donošenja odluka u oblasti zdravstva, održana na kojoj su konstituisani svi organi Saveza i izabrano rukovodstvo."

"U Savez je zvanično uključilo 20 udruženja koja zastupaju prava pacijenata čiji će zajednički cilj biti da se u narednom periodu većina udruženja pacijenata u Srbiji okupe u ovu krovnu organizaciju kako bi zajedničkim snagama štitili interese svih kategorija pacijenata"
, izjavo je Željko Ilić, predsednik udruženja.

"Cilj Saveza udruženja pacijenata Srbije je da u partnerskom odnosu sa svim akterima iz javnog i poslovnog sektora pomogne u rešavanju brojnih problema iz oblasti zdravstva"
, izjavio je on.

Savez će pribavlјati podatke od svojih članica kako bi se omogućilo praćenje ostvarivanje prava i kvaliteta života pacijenata, davaće nadležnim organima predloge u vezi razmatranja pitanja u oblasti ostvarivanja zdravstvene zaštite pacijenata.

Takođe razmatraće i predloge zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja od interesa za sve kategorije pacijenata davaće predloge i mišlјenja nadležnim organima i pokretaće inicijative za izmene postojećih zakonskih odredbi i pravilnika.

Savez će i razmatrati i pokretati inicijative za unapređenje naučnog, kulturnog, sportskog i drugog stvaralaštva svih kategorija pacijenata i njihovog učešća u javnom i kulturnom životu - stoji u sapštenju.

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.