Zagrebački oglas za fotokopirača postao hit na internetu

Traži se, naime, "fotokopirač/fotokopiračica u Pododseku za poslove fotokopiranja Odseka za štamparske poslove u Službi za poslove pružanja usluga Sektora za kancelarijsko poslovanje i poslove pružanja usluga".

Osim što Sektor za kancelarijsko poslovanje i poslove pružanja usluga ima Službu za poslove pružanja usluga, postoji i sektor Odseka za štamparske poslove. A tek onda dolazimo do Pododseka za poslove fotokopiranja u kojem je radno mesto (bilo) otvoreno.

Konkurs je trajao do 21. novembra, što znači da se više ne možete prijaviti. Osnovna plata je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mesta – 1,15 i osnovice za obračun plate u visini od 4.602,00 kn (68.683,47 dinara) bruto, uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža. Radi se o poslu na neodređeno. Doduše, tek nakon tri meseca probnog roka.

A mislili ste da samo naša država stvara suvišne odseke i sektore. Komšije muku muče sa istim problemom, ali su im bar plate veće...

Ceo oglas možete naći ovde


Index.hr

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.