Ljudi su potomci šimpanze i svinje?

Ovu kontroverznu tvrdnju izneo je Judžin Mekarti sa Univerziteta u Džordžiji koji je jedan od vodećih svetskih stručnjaka na polju životinjskih hibrida.

On ističe da ljudi možda imaju mnogo toga zajedničkog sa šimpanzama, ali i mnoge karakteristike koje drugi primati nemaju.

Dr Mekarti kaže da su te karakteristike uglavnom rezultat hibridnog porekla iz nekog dela ljudske evolucione istorije.

Štaviše, smatra on, postoji jedna životinja koja ima sve karakteristike koje razlukuju ljude od primata – obična svinja.

Dr Mekarti elaborira svoju neverovatnu hipotezu u članku objavljenom na Macroevolution.net. Osim toga, on kaže da ima dovoljno dokaza da od toga napravi naučnu teoriju.

Naučnici trenutno smatraju da su šimpanze najbliži živi evolutivni rođaci ljudi, što potvrđuju i genetička ispitivanja.

Međutim,Mekarti smatra da između tih vrsta postoje važne razlike – ljudi nemaju krzno, imaju debeo sloj potkožne masti, mogu da imaju svetle oči, istaknut nos i duge trepavice, što sve karakteriše i svinje.

Uz to, postoje i mnoge, manje očigledne sličnosti između ljudi i svinja po pitanju kože i organa.

Zaista, koža i srčani zalisci svinja koriste se često u medicinskim istraživanjima zbog sličnosti i kompatibilnosti sa ljudskim telom.

Dr Mekarti kaže da su potomci originalnog ukrštanja verovatno živeli među šimpanzama i parili se s njima, zbog čega su postali sličniji šimpanzama, a manje slični svinjama sa svakom novom generacijom.

To takođe objašnjava i problem relativne neplodnosti kod hibrida. Dr Mekarti ističe da je verovanje da su svi hibridi sterilni netačno i da postoji mnogo dokaza koji idu u prilog tome.

Naravno, hipoteza dr Mekartija naišla je na žestoku kritiku biologa i kreacionista.

Glavni argument je da su šanse da ukrštanje majmuna i svinje rezultira potomstvom izuzetno male.

Izvor: b92

Pogledajte još