Antikorupcijskoj agenciji za početak potrebno oko 50 ljudi

BEOGRAD, 18. jula 2009. (Beta) – Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković najavila je uvođenje reda u sistem finansiranja stranaka u skladu sa preporukama Saveta Evrope i striktnu primenu novih, pooštrenih mera za sprečavanje sukoba interesa.

Svi pojedinci, pa i političari, imaju pravo da sami procenjuju i izjavljuju da li misle da su u sukobu interesa, ali moraju da poštuju odluku tela koje je nadležno da o tome odlučuje, rekla je Marković u intervjuu agenciji Beta.

Upitana o trendu odbijanja funkcionera da prihvate odluke Republičkog odbora za rešavanje o sukobu interesa, direktorka Agencije je ukazala da je problem u nepostojanju odgovarajućih mehanizama jer Odbor trenutno samo može da upozori na kršenje zakona i da daje mišljenja i preporuke.

Agencija će, od 1. januara 2010, moći i da kažnjava novčano, incira razrešenje funkcionera i da pred sudom pokreće postupke u kojima mogu biti izrečene zatvorske kazne, rekla je Marković.