Dočekasmo i to: Beograđanin dobio banku na sudu za kredit u švajcarcima

Obrazloženje presude oslanja se na jednostrano povećanje kamata i kursnih razlika - koje su dovele do nemogućnosti vraćanja pozajmice. To je prva presuda u korist jednog klijenta u sporu s bankom u Srbiji koja je jednostrano izmenila ugovornu klauzulu.

Klijent iz Beograda koji je želeo da ostane anonimam dobio je spor protiv banke. Advokat koji ga je zastupao kaže da je njegov klijent pre pet godina uzeo stambeni kredit od 72.000 švajcarskih franaka.

Posle pet godina otplate, dužan je samo 3.000 franaka manje, i to po novom kursu - a sve zbog udvostručavanja kursnih razlika i jednostranog podizanja kamatne stope. Nije mogao da plaća rate i banka je raskinula ugovor.

"Ono što je bitno napomenuti jeste to da ovde razlog ništavnosti po mišljenju suda ne leži u indeksiranju kredita u švajcarskim francima, već u neodredivosti ugovorne obeveze korisnika kredita, to jest usled toga što je banka jednostrano menjala ugovorne obaveze, pa samim tim i visinu kamate", kaže Miroslav Rnjaković, advokat klijenta koji je dobio spor.

Iako Sud nije direktno povezao kursne razlike s presudom, u Udruženju klijenata "Efektiva" tvrde da su one i dovele klijenta u nezavidnu poziciju i da je presuda primerena. "U tom slučaju svaka strana će morati da vrati onoj drugoj ono što je primila u dinarima. Znači, klijent će banci morati da vrati 3,5 miliona dinara koji je dobio po kursu na taj dan, a banka će klijentu morati da vrati sve uplate koje su bile u dinarima, ali po kursu koji je važio pre šest godina, a on je tada bio 45, a sada je 95 dinara", kaže Dejan Gavrilović, iz Udruženja klijenata "Efektiva".

Prva presuda u slučaju "krediti u švajcarcima" doneta je na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, a ne na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koji je na snazi dve godine. Kako je sredinom godine Ustavnom odredbom onemogućeno podnošenje kolektivne tužbe, građani koji su zaduženi u švajcarcima moraju da podnose pojedinačne tužbe.

Izvor: Kurir
Foto: mysmartfx.com

Pogledajte još