Bol u donjem delu stomaka ne smete ignorisati

Cista jajnika je šupljina ispunjena tečnošću, obložena sluznicom koja luči tečnost koja je ispunjava. Može se pojaviti na jednom ili na oba jajnika. Kada se pojavi više cista, obično su istog porekla, ali mogu biti kombinovane različitog porekla, čak kada pripadaju samo jednom jajniku. Nastaje na više načina i ima ih više vrsta:

- Perzistentni folikul nije prava cista. Nastaje neprskanjem folikula koji u fiziološkim uslovima prsne na polovini ciklusa da bi izbacio jajnu ćeliju (ovulacija). Može izazvati produženo krvarenje ili izostanak menzesa. Javlja se u adolescenciji ili perimenopauzi, ali i kod stresa, jačeg psiho-fizičkog napora, promene klime...

- Folikularne ciste nastaju iz atretičnih folikula (folikul koji nije aktivan). Veličine su oko pet centimetara, ali narastu i do 10 centimetara. Ponekad su hormonski aktivne pa izazivaju produženu estrogensku aktivnost koja uzrokuje nepravilno krvarenje iz maternice.

- Luteinske ciste javljaju se obostrano, na oba jajnika, i vezane su za trudnoću, ali i neke poremećaje u trudnoći. Veličine su mandarine. Najčešće se samo prate i nestaju nakon trudnoće.

- Ciste žutog tela nastaju zbog obilnijeg krvarenja u jajniku nakon ovulacije. Ispunjene su krvavim sadržajem (hematomom) koji se vidi na ultrazvučnom pregledu.

- Inkluzijske ciste nastaju u ožiljcima jajnika kod prethodnih ovulacija. Retko narastu do veličine oraha.

- Endometriotične ciste nastaju kada se u jajniku nalazi izmeštena (ektopična) sluznica materice, ter ili čokoladne ciste sadrže krv, dermoidne ciste su embrionalnog porekla...

Najčešći simptom je bol u donjem stomaku, u projekciji jednog jajnika ili obostrano. Intenzitet bola može biti stepenovan od blagog i povremenog do žestokog bola tipa abdominalnih kolika koji se javi kad se cista torkvira (uvrne) - kada je neophodna hitna hirurška intervencija. Bol se može javiti kod seksualnog odnosa. Međutim, cista jajnika može da ne daje nikakve simptome i da se otkrije na rutinskom ginekološkom pregledu.

Raniji kriterijum za dijagnostikovanje cisti su prečnik veći od šest centimetara i trajanje duže od tri meseca. Sada je dimenzija prihvaćena od četiri centimetra za obične ciste, ali i manja ako je u pitanju endometrioza, dermoidna ili kompleksna cista s proliferacijama ili solidnom komponentnom.

Kod mladih devojaka jednostavne, manje ciste se mogu tretirati kontracepcijom koja sprečavajući ovulaciju „umiri“ jajnike. Načelno, ciste koje perzistiraju duže od tri meseca leče se operativno, isključivo laparoskopski. Klasična operativna tehnika u tretmanu cisti jajnika je prošlost. Ciste su najčešće dobroćudne, ali mali deo može maligno alterirati, zato se moraju ozbiljno shvatiti. Ultrazvučni pregled, kolor dopler i 3D ultrazvuk su moćni alati za diferencijaciju karaktera ciste. Definitivnu dijagnozu daje mikroskopski pregled patologa (histološka analiza).

Ciste jajnika mogu izazvati sterilitet ili infertilitet (nemogućnost iznošenja trudnoće). Svojim rastom vrše pritisak na plemenito tkivo jajnika i tako ga uništavanju – do potpunog gubitka tkiva.

S druge strane, uvećana cista „razvlači“ pripadajući jajovod koji tako izdužen gubi transportnu funkciju oplođenog jajašca. Dakle, ciste jajnika se moraju shvatiti ozbiljno, tretirati po mogućnosti konzervativno, a najčešće operativno – laparoskopski. Naglašavam da je neobično važno ići na redovne ginekološke preglede.

Izvor: Avaz.ba

Pogledajte još