CINS otkriva kako je Dinkić privatnoj kineskoj firmi poklono Vršačke Vinograde

Foto: Vršaćki Vinogradi

“Klupko” koje se tokom poslednjih nekoliko meseci formiralo oko “Vršačkih vinograda“, u nekoliko reči moglo bi biti razmršeno ovako: država je, promenom zakonske regulative, investitoru omogućila da preduzeće kupi za 30 odsto od procenjene tržišne vrednosti, piše CINS.

Kinesko preduzeće Zhe Jiang Guan Nan prijavilo se Agenciji za strana ulaganja (SIEPA) kako bi dobilo novac u okviru Programa privlačenja direktnih investicija. Kako CINS piše, uvidom u dokumenta iz ove prijave mogu se zapaziti tri neobične okolnosti.

Naime, na prijavi mesta predviđena za datum, mesto i potpis ovlašćenog lica – nisu popunjena, pa nije moguće sa sigurnošću utvrditi kada je prijava podneta.

Takođe kineska kompanija je čak nekoliko meseci pre prodaje Vinograda - odnosno pre “licitiranja” cene – “procenila” tačan iznos koji će joj biti potreban za kupovinu Vinograda, što se vidi u Poslovnom planu, koji je kineski investitor dostavio. U njemu stoji da se deo planiranog ulaganja odnosi na kupovinu imovine Vršačkih vinograda (osam miliona evra), a deo na kupovinu nove opreme i tehnologija. da će joj baš osam miliona evra biti neophodno za kupovinu.

Treća okolnost neuobičajena za ovakvu prijavu je to što korisnik novca koji kineska kompanija traži – ne postoji. Naime, kako se vidi iz dokumentacije, kompanija-korisnik će u Srbiji biti registrovana tek 8. jula, istog dana kada je Mlađan Dinkić, tada ministar finansija i privrede, potpisao odluku da joj budu odobrena sredstva namenjena firmama koje otvaraju nova radna mesta.

Naime, 10. aprila Komisija SIEPA-e predlože Ministrastvu finansija i privrede da dodeli kompanij Vršačko vinogorje Guan Nan doo iz Vršca 1.482.000 evra za investicioni projekat, kao deo programa podsticaja zapošljavanja novih radnika. Novac je bio namenjen za otvaranje 247 novih radnih mesta, za koja se kasnije ispostavilo da već postoje, odnosno da se radi o ljudima koji su u Vinogradima već zaposleni, piše CINS.
Ovaj dokument nikada nije realizovan, pa kompanija iz Kine, zapravo, nije dobila ovih 1.482.000 evra.

PRIPREMA TERENA ZA DAVANJE ISPOD CENE?

Paralelno sa upoznavanjem učesnika ove “igre” sa Programom restrukturiranja, u samoj Vladi Srbije menja se Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, u medijima poznatija kao sporna uredba.

Vrednost Vršačkih vinograda je 17 miliona evra!

Akcionari i zastupnici državnog kapitala Vršačkih vinograda 12 aprila, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara, usvajaju Program restrukturiranja kompanije. Reč je o dokumentu kojim se bliže određuju cena, uslovi i način prodaje, a koji je napravila privatna konsultanska kuća Factis doo iz Beograda. Preduzeće je ovim dokumentom procenjeno na 17.617.875,63 evra.

Krajem aprila Predlog promena Uredbe Ministarstvo finansija i privrede šalje na adrese nekoliko državnih tela, koja treba o njemu da se izjasne. Najvažnija je sledeća promena:

“Ako je prvo javno nadmetanje po početnoj ceni od 100 odsto procenjene tržišne vrednosti imovine proglašeno neuspešnim, odmah započinje drugo nadmetanje sa početnom cenom od 51 odsto procenjene tržišne vrednosti imovine, a ako je i drugo nadmetanje neuspešno, odmah započinje treće nadmetanje po ceni od 30 odsto procenjene tržišne vrednosti imovine.”

Dakle, ukoliko niko ne želi da kupi preduzeće za onoliko novca koliko je procenjeno da ono vredi, istog dana će biti organizovana još dva kruga licitiranja, na kojima će preduzeće biti ponuđeno jeftinije.

Dopise potpisuje državni sekretar Ivica Kojić, a na pojedinima je i potpis državnog sekretaraAleksandra Ljubića - iste dvojice činovnika čiji su potpisi i na zapisniku sa sastanka komisije SIEPA na kome su odobrena finansijska sredstva za kinesku kompaniju Guan Nan.

U junu mesecu, nakon što je početkom maja povuklo jedan i poslalo novi predlog izmena sporne Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije određenim Vladinim telima, Ministarstvo finansija i privrede, pod oznakom “vrlo hitno” Uredbu šalje Sekretarijatu Vlade, Sekretarijatu za zakonodavstvo i Direkciji za imovinu. Početkom jula promenjena Uredba usvojena je na sednici Vlade Srbije, a Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić potpisuje odluku kojom se Guan Nan doo odobrava dodela sredstava za kupovinu Vršačkih vinograda.

Ovaj potpis bio je potvrda odluke SIEPA-e iz aprila da novac dodeli kineskoj firmi.

“Njima je data mogućnost za dobijanje podsticaja kao što ih dobija bilo koja domaća i strana firma. Oni nisu nikada dobili podsticaje, jer ugovor o podsticajima nikada nije potpisan. Njima je samo nagovešteno da imaju mogućnost ako ispune sve kriterijume, a nisu ih ispunili. Zato ih nisu ni dobili. Da su Kinezi platili i odgovarajuću cenu, uključujući i ove zalihe, i da su dokazali da će zaposliti nove ljude, a ne postojeće, tek onda bi dobili podsticaje”, obrazložio je svoju odluku Mlađan Dinkić za Politiku.

Istog dana kineska kompanija, u Agenciji za privredne registre upisuje kompaniju Guan Nan doo Savski Venac, koja tek od tog trenutka zvanično počinje da postoji. Firma je registrovana na adresi Savska 13, a kao vlasnik 100 odsto kapitala upisano je Preduzeće za proizvodnju, bojenje i doradu tkanine Zhejiang Guan Nan iz Kine. Zatim Agencija za privatizaciju raspisuje Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za kupovinu dela nepokretne i pokretne imovine privrednog društva Vršački vinogradi ad Vršac – u restrukturiranju.

Rok za prijavljivanje i dostavljanje bankarskih garancija je 18. jul. Ovaj rok od 10 dana očigledno favorizuje samo kompanije koje su u toku sa svim detaljima privatizacije Vinograda.

Krajem jula organizovano je javno nadmetanje za kupovinu imovine AD Vršački vinogradi. Jedini učesnik na ovom nadmetanju je kompanija Guan Nan doo, koja Vinograde kupuje u trećem krugu – za 5.285.362,69 evra, odnosno 30 odsto procenjene vrednosti, iskoristivši sve povoljnosti koje joj je država prethodnim odlukama servirala.

Ovo znači i to da Kinezi treba manje da plate celo preduzeće nego što je, po Programu restrukturiranja i prvoj ponudi, trebalo da plate samo zalihe nedovršene proizvodnje vina.

Osim kineske kompanije, Vinograde su bile zainteresovane još tri firme, ali se njihovi predstavnici na licitaciji – nisu pojavili.

Licitacija – inače praktikovana kao proces u kom više zainteresovanih lica nudi novac za određenu firmu – ovoga puta održana je po odredbama promenjene Uredbe. U konkretnom slučaju, to znači da po ponuđenoj ceni nije hteo da je kupi niko, po polovini ponuđene cene – opet niko, da bi tek u trećem krugu – kada je cena pala na 30 odsto, predstavnici kineske kompanije “podigli ruku”.

Potpisivanje ugovora bilo je zakazano za 27. jul.

Skoro dve nedelje nakon licitacije, ugovor još uvek nije potpisan. Kineski investitori ne znaju zbog čega, a dokumenta “kažu” sledeće: najpre je Skupština opštine Vršac tražila preispitivanje privatizacije, potom je sud u tom gradu odbio da overi ugovor (zbog problema sa parcelama). Reagovalo je i Ministarstvo privrede, koje je od Agencije za privatizaciju tražilo da “razmotri mogućnosti otklanjanja manjkavosti”.

Dopis Ministarstva potpisao je ranije spomenuti državni sekretar Aleksandar Ljubić, onaj isti koji je potpisao i zapisnik sa satanka komisije SIEPA-e na kome su odobrena stimulativna sredstva kineskoj firmi.

Epilog ove priče svima je poznat, policija je ušla u Agenciju za privatizaciju i prodaja Vršačkih vinograda je zvanično poništena. Na slobodi se, i dalje, nalaze krivci za ovu skandaloznu malverzaciju.

Ceo tekst i dokumenta možete naći na sajtu CINS-a.

Pogledajte još