Plata za vreme odmora i bolovanja ipak ostaje ista

Radulović je rekao da postoje bojazni u javnosti da će novi zakon o radu navodno da prouzrokuje veliko otpuštanje i da će biti smanjenja plata, što jednostavno nije istina.

Ministar privrede je rekao da se, naprotiv, zbog postojećeg zakona gube radna mesta i da su dve ključne odredbe, prema novom zakonu, da se otpremnine i minuli rad računaju prema godinama radnog staža kod poslednjeg poslodavca.

"Plata za vreme godišnjeg odmora ostaje ista kao što je bila", naglasio je Radulović i dodao da će i "bolovanje i dalje iznositi 65 odsto plate kao i ranije".

Radulović je podsetio da pola miliona ljudi radi u mikro preduzećima sa manje od 10 zaposlenih, 200.000 ljudi u malim preduzećima sa 10 do 50 zaposlenih, dok u državi i državnoj upravi i javnim i društvenim preduzećima radi 740.000 ljudi, a još 300.000 ljudi u velikim privatnim preduzećima.

"Zakon je omogućavao i to uglavnom u javnom sektoru razne zloupotrebe", istakao je Radulović i dodao da "smo prešli na kapitalizam i na tržišnu ekonomiju", ali da to "nije kapitalizam 19. veka nego novi kapitalizam kao što je u Kanadi i EU".

Radulović je rekao da "ne bi uopšte trebalo više da imamo društvena preduzeća" i da je reč o "javašluku koji godišnje košta 750 miliona dolara" i da " sada izlazimo iz toga polako, jer je samo u tom delu preko 100.000 ljudi i to bi trebalo da bude privatni sektor".

Ministar privrede je rekao da je cilj ravnomerna raspodela bogatstva u društvu, za šta je neophodan porast zapošljavanja, ali da je preduslov svega privredni rast.

Zbog toga su neophodne reforme, izmene zakona o radu, zakona o planiranju i izgradnji i o stečaju, naglasio je Radulović i dodao da bi novi zakon trebalo da omogući da se stečaj radi brže i efikasnije.

"Imamo veliki problem u bankama sa kreditima koji ne mogu da se naplate", rekao je ministar privrede i najavio ukidanje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Radulović je ocenio da fabrika lekova "Galenika" ima odlične proizvode i značajno mesto na tržištu. Na pitanje o mogućnosti raspisivanja novih izbora, Radulović je odgovorio da je radi rasta životnog standarda građana neophodno uraditi niz stvari u 2014. godini.

"Ako te stvari ne mogu da se urade, onda je bolje ići na nove izbore, ali ja se nadam da to nije potrebno", rekao je Radulović.

On je dodao da partije moraju da izađu iz upravljanja javnim preuzećima, da se mora završiti njihovo restrukturiranje i da je zakon o radu preduslov privrednog rasta.

Izvor: B92

Pogledajte još