Krstić: Ekonomiju koncentrisati oko nekoliko jakih izvoznika

Krstić je izrazio zadovoljstvo što iz prethodne godine u novu nisu prenete nove obaveze, jer nije bilo drugog rebalansa budžeta, a za održivost putanje javnog duga, kao dela BDP-a, smatra, moguća su dva načina.

“Prvi je da se zadužujemo po jeftinijim kamatnim stopama nego do sada, mislim prevashodno na dobre bilateralne odnose koje možemo da iskoristimo bilo sa UAE, Rusijom. Bilo bi dobro da deo skupih kredita refinansiramo ili u potpunosti otplatimo”
, objasnio je Krstić.

Komentarišući zvanične statističke podatke, prema kojima je izvoz Srbije u 2013. povećan za četvrtinu i smanjen je deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni, Krstić je ukazao da ekonomska politika treba da bude u tom smeru, da se opredelimo za nekoliko ključnih industrijskih grana koje će biti izvozno orijentisane.

U te velike sisteme, Krstić je ubrojao “Fijat” i “Er Srbiju”, oko kojih će moći da se razvija puno privredne aktivnosti sa nekim manjim firmama koje su kooperanti, ocenjujući da će samo tako Srbija uspeti da unapredi situaciju i poveća zaposlenost.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je u 2013. prvi put ostvarila suficit u spoljno-trgovinskoj razmeni sa Italijom i SAD. Među 15 najvećih izvoznika, dve trećine su oni koji su dobili direktnu državnu podršku.

Izvor: Kurir/ foto: Beta/Nenad Petrović