O amandmanima na zakon o savetima nacionalnih manjina

BEOGRAD, 28. jula 2009. (Beta) – Skupština Srbije trebalo bi u utorak da počne razmatranje amandmana na Predlog zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Na taj zakonski predlog podneto je ukupno 173 amandmana. Vlada je prihvatila 12 amandmana poslanika i dva amandmana Odbora za međunacionalne odnose. Predloženim zakonom uređuju se nadležnosti saveta nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma, kao i postupak izbora nacionalnih saveta i njihovo finansiranje.

Do kraja rasprave o amandmanima o svim tačkama dnevnog reda sednice koja je počela 16. jula, poslanici treba da razmotre još amandmane na tri predloga zakona o potvrđivanju finansijskih ugovora i zajmova.