Superkompjuter uspeo da simulira ljudski mozak

Japanski superkompjuter uspeo je da izvrši simulaciju rada ljudskog mozga, ali mu je za jednu sekundu aktivnosti bilo potrebno više od 40 minuta složenih kalkulacija.

Istraživači su koristili K kompjuter u Japanu, trenutno četvrti najjači kompjuter na svetu, kako bi simulirali aktivnost ljudskog mozga. Kompjuter poseduje 705.024 procesorska jezgra i 1,4 miliona GB RAM-a, ali mu je i dalje bilo potrebno 40 minuta da izračuna podatke potrebne za jednu sekundu moždane aktivnosti.

Projekat, zajednički poduhvat japanske istraživačke grupe RIKEN, Instituta nauke i tehnologije Okinava i Istraživačkog centra iz Nemačke, predstavlja najveću simulaciju mreže neurona.

Istraživači su koristili NEST tehnologiju kako bi replicirali mrežu koja se sastoji iz 1,73 milijarde nervnih ćelija, povezanih sa 10,4 triliona sinapsi.

Iako izuzetno značajna simulacija, ona predstavlja svega jedan odsto mreže neurona u ljudskom mozgu.

Istraživači se nadaju da će uz pomoć ove simulacije sakupiti dragoceno znanje koje bi trebalo da pomogne u konstrukciji novog softvera za simulaciju. Dodatno, ovaj uspeh daje naučnicima uvid u ono što bi moglo da bude postignuto korišćenjem naredne generacije kompjutera koji mogu da obave znatno veći broj kalkulacija po sekundi i to bi trebalo da predstavlja veliki korak napred, pošto se smatra da će oni posedovati iste mogućnosti kao i ljudski mozak i omogućiti simulacije u realnom vremenu.

Telegraph