Mere protiv nasilja u novosadskim školama: Nenajavljen pretres torbi i zaključavanje vrata

Preventivne mere podrazumevaće obavezne edukacije, stručne sastanke, radionice i tribine namenjene učenicima i zaposlenima u školama, kao i aktivnu saradnju s roditeljima, navodi se u saopštenju kabineta gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića.

Koordinaciono telo će redovno davati preporuke za smanjenje nasilja i kontrolisati njihovu primenu, a kroz saradnju sa medijima predviđeno je emitovanje tematskih emisija o vrstama i posledicama svih vrsta zlostavljanja.

Jedna od prvih preporuka biće povećanje broja dežurnih nastavnika za vreme velikog školskog odmora, kao i formiranje timova za borbu protiv nasilja koje će činiti i nastavnici i učenici.

Planira se i uvođenje povremenog nenajavljenog pregleda školskih torbi, uz saglasnost Saveta roditelja, kako bi se sprečilo unošenje oružja i ostalih predmeta koji su zabranjeni u školama.

Doneta je i preporuka da se, uz saglasnost Saveta roditelja, standardizuju uniforme ili neki drugi vid prepoznavanja učenika određene škole, kao i da za vreme trajanja nastave ulazna vrata i dvorište škole budu zaključani.

Preporuke i akcije obavljaće se u skladu s Priručnikom za primenu posebnog protokola za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Kako se navodi, novoformirano telo će Skupštini podnositi tromesečni izveštaj o radu i stanju bezbednosti, a u rad će biti uključeni i Centar za socijalni rad, policija, psihološko-pedagoška služba i direktori škola.

Skupština Grada Novog Sada obrazovala je to telo u okviru Mera za prevenciju nasilja i zlostavljanja u osnovnim i srednjim školama, koje su donete na sednici u maju 2013. godine, a predlagač za njegovo formiranje bio je Savet za bezbednost Skupštine grada.

Izvor: Beta