Oštetili “Galeniku“ za 100 miliona evra

Nova krivičina prijava na kojoj su, pored ostalih, imena Dejana Backovića, Nenada Ognjanovića i Dragoljuba Vučićevića, prosleđena je Tužilaštvu za organizovani kriminal. Narednih dana, nadležni tužilac o njoj treba da se izjasni, a u njoj su objašnjene malverzacije teške 77 miliona evra.

Kako saznaju „Novosti“, Backović (danas je direktor Socijalističke partije Srbije ) je osumnjičen da je kao predsednik Upravnog odbora „Galenike“ od novembra 2008. do 31. decembra 2012. godine počinio krivično delo zloupotrebu položaja odgovornog lica.

Na teret mu se stavlja da je po dogovru sa Ognjanovićem, generalnim direktorom „Galenike“ i Vučićevićem, suvlasnikom „Velefarm holdinga“ sklopio niz štetnih kupoprodajnih ugovora o lekovima i drugoj farmaceutskoj robi. Tako je „Galenika“ Vučićevim firmama „Velefarm holding“, „Velefarm VFB“, „Velefarm Prolek“, „Velefarm invest“ i „Sanitarija“ isporučila robu u vrednosti većoj od 2,5 milijardi dinara.

Ovim ugovorima i aneksima, koje je potpisao Backović, precizirani su, pored ostalog, i kriterijumi i uslovi pod kojima će „Galenika“ odobravati rabate i popuste „Velefarm holdingu“. Kao garant da će roba biti plaćena, Vučićevićeva firma, prema potpisanim ugovorima, morala je da položi hipoteku ili „avaliranu menicu od prvoklasne banke“, odnosno bankarsku garanciju.

Krivično vanpretresno veće Posebnog odeljenja beogradskog Višeg suda prošle nedelje potvrdilo je optužnicu protiv Nenada Ognjenovića, bivšeg direktora „Galenike“ i još devet okrivljenih. Njima Tužilaštvo za organizovani kriminal na teret stavlja da su zloupotrebama oštetili „Galeniku“ za više od 900 miliona dinara.

Postoje osnovi sumnje, navodi se u prijavi, da je Backović naložio potpisivanje gore pomenutih ugovora iako je znao da su kupci „Velefarm holding“ i njegove povezane firme, u trenutku zaključivanja ugovora za 2009. već dugovali „Galenici“ za lekove preuzete iz ranijeg perioda. U tom trenutku bilo je reči o više od 2,4 milijarde dinara.

Kada je zaključivan ugovor između „Galenike“ i „Velefarma“ za 2010. godinu, Vučićević je je već dugovao skoro šest milijardi dinara. I pored toga, Backović je, u ime „Galenike“, nastavio da isporučuje robu i lekove „Velefarmu“ i nije ništa preduzeo da se dugovi namire.

I ne samo da „Velefarm“ ništa nije plaćao „Galenici“, već je ova farmaceutska kompanija nastavila da mu isporučuje lekove i odobrava rabate i popuste. Kao garancija da će dugovi biti vraćeni „Galenika“ je od „Velefarma“ prihvatila valutirane menice čiji su rokovi dospeća pomerani, odnosno izdavane su nove menice sa kasnijim rokom dospeća.

Te menice su kasnije eskontovane poslovnim bankama, pa je „Galenika“ postala regresni dužnik kod banaka koje su primale menice na naplatu. Sa računa ove farmaceutske kompanije su tako banke namirivile menice, jer na računima „Velefarma“ nije bilo para. To praktično, znači, da je „Galenika“ plaćala dugovanja „Velefarma“ uvećana za kamate i ostale bankarske usluge.

Backović je osumnjičen i da je dao nalog generalnom direktoru Ognjenoviću da potpiše ugovor kojim je „Galenika“ postala solidarni dužnik i celom svojom imovinom garantovala je za „Velefarm“. Sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu 13. oktobra 2010. godine o 2,3 miliona evra između Unikredit banke i „Velefarma“, a garant vraćanja bila je „Galenika“.

Bivši direktor UO „Galenika“ se tereti da je to uradio iako je znao da su računi „Velefarma“ u tom trenutku bili u blokadi, kao i da je ova firma dugovala farmaceutskom gigantu u tom trenutku više od šest milijardi dinara. U međuvremenu „Galenika“ je morala da isplati ovaj dug Unikreditu sa kamatama.

Ono što je posbeno interesantno je činjenica da je o svojoj nameri Backović ostale članove UO obavestio telefonom, a tek naknadno je doneta odluka da se sklopi taj famozni ugovor o dugoročnom kreditu, iako je on već bio dva dana pre toga potpisan.

Sporan je, tvrde policija i tužioci, i Sporazum o moratorijumu od 10. februara 2011. godine sklopljen između „Hemofarma“ i „Galenike“, uz saglasnost „Velefarma“. Tim moratorijumom je „Galenika“ preuzela obavezu da povuče menice sa prinudne naplate u bankama, koje je su položile „Velefarmove“ firme. Pored toga, sporazumom je predviđeno i da „Galenika“ ne pušta svoje menice na naplatu, a u tom trenutku dug Vučićevićeve firme već se približio cifri od sedam milijardi dinara.

Na ovaj način su odgovorni u „Galenici“ oštetili svoju kompaniju za dodatnih 947 miliona dinara, koliko iznosi ukupna vrednost menica povučenih iz portfelja, a čiji je izdavalac bio „Velefarm holding“.

Backović je osumnjičen da je sa ostalima protiv kojih je, takođe, podneta krivična prijava, omogućio Dragoljubu Vučićeviću, odnosno njegovim firmama, da stekne imovinsku korist od blizu osam milijardi dinara. Za istu cifru je oštećena država.

Tokom predistražnog postupka utvrđeno je i to da je „Velefarm“ svu robu uzetu od „Galenke“ (koju nikad nije platio) preprodao i uredno naplatio. U međuvremenu „Velefarm holding“ je pao pod stečaj, a sredinom januara ove godine proglašen je i bankrot.

Izvor: Novosti
Foto: equedia.com

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.