Za posao najvažnija partijska knjižica

U istraživanju Fondacije Centra za demokratiju, pod nazivom “Zaustavimo korupciju koja ugrožava dostojanstven rad”, došlo se do podataka da čak 58 odsto ispitanika smatra da na zaposlenje najčešće utiču političke veze i partijska pripadnost. Porodične i prijateljske veze zastupljene su sa 23 procenta, dok o stručnosti, kvalifikovanosti i profesionalnim veštinama brine tek oko četiri odsto poslodavaca.

Prema rečima Aleksandre Petrović, jedne od učesnica u istraživanju, građani u Srbiji su najnezadovoljniji zakonima, koji ne prepoznaju problem.

ANTIKORUPCIJSKI FRONT
Borba protiv korupcije prilikom zapošljavanja podrazumeva, smatraju u Centru za demokratiju, učešće velikog broja aktera. Oni ističu da su osim civilnog društva i institucija, veoma važni sami zaposleni, sindikati i na kraju mladi koji traže posao.

"Ništa se neće promeniti ukoliko se ne reformiše radno zakonodavstvo", kaže Petrovićeva. "Tu se pre svega misli na izmene zakona o radu i zapošljavanju, kao i o promenama u aktima o državnim službenicima, državnoj upravi i ministarstvima. Jedan od velikih problema je i Zakon o javnim preduzećima, koji mora da poštuje depolitizaciju izbora direktora i nadzornih odbora".

Ona naglašava da bi trebalo hitno usvojiti zakon o zaštiti uzbunjivača, kojim bi se zaštitili građani koji su spremni da prijave korupciju i drugo nezakonito postupanje.

Nevena Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava naglašava da postoji raskorak između državne platforme borbe protiv korupcije i bespomoćnog pojedinca, koji u maloj lokalnoj zajednici ne zna kome da prijavi zloupotrebe i kako da se sa tim izbori u sredini u kojoj se svi poznaju.

"Sigurnost pojedinca trebalo bi da bude najvažnija stvar, a ona je moguća samo borbom protiv korupcije kroz institucije"
, kaže Nikolićeva.

Izvor: Novosti

Pogledajte još