Slavica Đukić Dejanović: 40 odsto prigovora pacijenata osnovano

Ministarka je saopštila da je podneto 283 prigovora na zdravstvene usluge.

“Oko 40 posto prigovora je osnovano, a odnose se na određeno ponašanje u zdravstvenim ustanovama”, rekla je Dejanović na jednodnevnom savetovanju savetnika za zaštitu prava pacjenata i predstavnika Saveta za zdravlje.

Prema njenim rečima, novina nedavno usvojenog zakona o pravima pacijenata jeste to što pacijent ima partnerski odnos sa svojim terapeutom i zdravstvenim radnikom.

“Najbitnija novina je da, ako u tom partnerskom odnosu on dobije odgovarajuću informaciju i prihvati određene procedure, mora i sam da se stara o realizaciji toga, a ne samo da prepusti zdravstveni problem zdravstvenoj ustanovi”, rekla je ministarka zdravlja i dodala da je ustanova u stanju da obezbedi sva prava koja proizilaze iz zakona, a da, ako to ne učini, savtnik mora da preduzme odgovarajuće korake da se to obezbedi.

Na skupu, kojem su prisustvovali savetnici za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje devet okruga Šumadija, ministarka je navela da je do danas imenovano 142 savetnika i formirano 97 saveta za zdravlje.

Savetnik za prava pacijenata Kragujevca u Kragujevcu Vesna Dimitrijević rekla je da je od decembra do danas 60 pacijenata tražilo pomoć, a deset podnelo prigovor.

“Pacijenti su pre svega tražili informaciju u vezi ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvene zaštite, a tek deset pacijenata podnelo je prigovore najčešće na kvalitet pružanja zdravstvenih usluga, kao i zbog usluga koje su im nedostupne”, navela je Dimitrijević.

Izvor: B92
Foto: J. Nedeljkov