Lastiš – igra na koju smo zaboravili. Ili nismo?

Ovu rečenicu čujemo u skoro svakom razgovoru kada se pomenu deca. Istina, mi jesmo mnogo češće bili napolju, derali kolena i patike nego podloge za miševe i tastature, ali valdja svako vreme nosi svoje breme.

Jedna od omiljenih igara bila je lastiš, bar što se devojčica tiče. Bio nam je potreban lastiš, najmanje dve devojčice, dva drveta ili stub… Sećate se ve. Sigurno da da. Verujem da već iamte osmeh na uglu usana sećajući se svega toga.

Sigurni smo da biste se rado još jednom igrali tako. Možda više niste mladi da biste to ponovili, ali naučite ovoj igri neku devojčicu iz komšiluka. Uživaće.