Vojnik/vojnikinja, sudija/sutkinja… A šta ja radim?

Cilj kampanje je da se javnost podseti na potrebu poboljššanja položžaja žžena u drušštvu i ukažže da je jedan od načina za to upotreba rodno senzitivnog jezika, saopštio je danas EU Info centar, najavljući za 7. mart debatu o ravnopravnosti.

U Srbiji 42 odsto građana smatra da su žžene najvišše diskriminisana grupa u drušštvu, pokazalo je istražživanje “Odnos građana prema diskriminaciji u Srbiji“ koje su sproveli Poverenik za zašštitu ravnopravnosti, Program UN za razvoj i CeSID.

ŽŽene u Srbiji u proseku zarađuju manje od mušškaraca, a prosečna plata visokoobrazovane žžene u Srbiji je za više 17.000 dinara manja od prosečne plate visokoobrazovanog mušškarca, rezultati su tog istraživanja.

Ukazuje se i da je Srbija “na putu ka EU, kao i sve druge zemlje kandidati za punopravno članstvo obavezna da posveti punu pažžnju pošštovanju ljudskih prava, čiji su žženska prava važžan deo, kao i garantovanju principa zabrane diskriminacije”.

Delegacija EU u Srbiji i Poverenik za zašštitu ravnopravnosti su zato pokrenuli kampanju koja će trajati od 3. do 8. marta, objašnjava se u saopštenju.

Kampanja se sastoji od objavljivanja blogova, na sajtu EU info centra, istaknutih autorki na temu žženskih prava u Srbiji i debate „Vojnik/vojnikinja, sudija/sutkinja… Kako se moj posao zove u žženskom rodu?“ koja će biti održžana 7. marta.

Kroz razgovor sa istaknutim ličnostima iz sfere kulture, medija i umetnosti, na debati će biti traženi odgovori na pitanja kao što su: Koji su razlozi za protivljenje policajkama, inžženjerkama, vozačicama? … šŠta znači “nežžniji” i “slabiji” pol?

Delegaciju EU će na debati predstavljati ambasador Majkl Devenport, a učestvovaće poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petruššić, državna sekretarka u Ministarstvu kulture Gordana Predić, novinarka Olja Bećković, glumica Mirjana Karanović.

Delegacija EU obeležžiće 8. mart, Dan žžena, jošš jednim događajem koji je organizovan u saradnji sa Beogradskim fondom za političku izuzetnosti i žŽenskom parlamentarnom mrežžom: u subotu, 8. marta u okviru projekta “žŽene za demokratiju i ravnopravnost“ koji finansiraju EU i ambasada Finske biće odžržana žŽenska predizborna konvencija “„Glasam za žžene“”.

Izvor: Blic
Foto: Wikipedia – Israel Defense Forces