Ministarstvo kulture nema para za Narodno pozorište: Moguća otkazivanja predstava

“Ovo za posledicu ima činjenicu da u ovoj godini naša ustanova kulture nije dobila ni dinara za finansiranje repertoarskih i programskih aktivnosti”, saopštilo je Narodno pozorište, uz molbu publici za razumevanje u slučaju eventualnih izmena repertoara.

Prema navodima Narodnog pozorišta, mnogi honorarni saradnici i umetnici, bez kojih je nemoguće realizovati izvođenje programa i predstava, “dovedeni su na samu ivicu egzistencije i onemogućen im je normalan i neometan rad u toj meri da su prinuđeni da otkazuju svoje učešće na probama i u repertoaru”.

“Svesni svoje velike društvene i javne odgovornosti prema publici, zaposlenima, kulturnim radnicima i kulturnom i prosvetnom životu u državi uopšte, Narodno pozorište će maksimalno angažovati sve svoje ljudske, umetničke i materijalne potencijale kako bi u okviru zakona i propisa omogućilo nesmetano odvijanje najavljenih predstava, gostovanja, produkcija i drugih aktivnosti predviđenih i najavljenih repertoarom. Imajući u vidu, međutim, navedenu krajnje neugodnu situaciju u koju je postavljena ne svojom krivicom i za koju se ne zna koliko će dugo trajati kao i kakve će biti njene posledice, naša kuća je prinuđena da zamoli za razumevanje za eventualne nama nesvojstvene, a iznuđene izmene u rasporedu objavljenih programa, o kojima ćemo blagovremeno obaveštavati javnost”, navedeno je u saopštenju.

Vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta Dejan Savić požalio se 4. marta i zvaničnicima Vlade Srbije na Ministarstvo kulture i informisanja zbog odsustva komunikacije i nepotpisivanja godišnjih ugovora s većinom institucija kulture koje se finansiraju iz republičkog budžeta.

U pismu upućenom na adrese premijera Ivice Dačića, prvog potpredesdnika vlade Aleksandra Vučića i generalnog sekretara vlade Veljka Odalovića, Savić je naveo da je prinuđen da im obrati usled “potpunog jednostranog prekida komunikacije” Ministarstva kulture i informisanja sa Narodnim pozorištem.

“Kako je ovo stanje u kome se nalazi velika većina kulturnih institucija koje se finansiraju iz republičkog budžeta, time problem postaje još veći i teži”, naveo je Savić u pismu, objavljenom na sajtu Narodnog pozorišta.

Odgovor Ministarstva kulture

Reagujući na pismo VD upravnika Narodnog pozorišta, iz Ministarstva kulture i informisanja medijima je dostavljeno sledeće saopštenje:

“Ministarstvo kulture i informisanja veoma žali i zabrinuto je zbog štrajka honorarno angažovanih umetnika Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Imajući razumevanja i za njihovu situaciju i zahteve i nudeći svoje najbolje usluge da se situacija normalizuje, Ministarstvo u isto vreme odbija da bude deo spora između umetnika i vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta, na šta je insinuirao deo polemike između dve strane.

Prvo, netačna je tvrdnja da je v.d. upravnika svojim dopisima blagovremeno upozoravao Ministarstvo o navodnim finansijskim teškoćama Narodnog pozorišta. Od početka godine Ministarstvo je primilo samo jedan dopis v.d. upravnika u kome se zahteva da za predsednika Upravnog odbora bude imenovan zamenik direktora Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sa verskim zajednicama Bratislav Petković.

Drugo, netačno je, kako se tvrdi, da nacionalni teatar iz budžeta ove godine nije dobio ni dinar. Preko Ministarstva je od 1. januara do 5. marta ove godine Narodnom pozorištu doznačeno ukupno 152.710.427 dinara. Narednih dana trebalo bi da bude doznačeno još oko 60 miliona dinara, što će ukupno biti više od 200 miliona dinara. Ukupan ovogodišnji budžet opredeljen za Narodno pozorište, zajedno sa novcem za aktivnosti povodom obeležavanje stogodišnjice Prvog svetskog rata, premašuje iznos od milijardu dinara, čime će sredstva izdvojena za tu instituciju biti uvećana za više od pet odsto u odnosu na prethodnu godinu. Osim što ima evidenciju o prilivu novca, v.d. upravnika posedovao je pre početka ove budžetske godine i zvaničnu informaciju Ministarstva o godišnjem iznosu sredstava namenjenih radu nacionalnog teatra.

Treće, sredstva za baletsku predstavu “Krcko Oraščić”, koju pominju baletski umetnici u svom saopštenju, prebačena su na račun Narodnog pozorišta unapred i u celosti još u decembru prošle godine te je Ministarstvo utoliko začuđenije da im do sada nisu isplaćeni honorari.
Četvrto, netačno je da Ministarstvo nije potpisalo godišnje ugovore sa ustanovama kulture. To je sa Narodnim pozorištem učinjeno 3. marta ove godine, što ne predstavlja nikakvo kašnjenje, budući da je uobičajeno vreme za potpisivanje godišnjih ugovora sa ustanovama kulture period od kraja februara do početka aprila.

Zbog svega toga, apostrofiranje Ministarstva kulture i informisanja kao aktera i uzroka spora između umetnika i menadžmenta Narodnog pozorišta ne samo da predstavlja grubu neistinu već je i nedostojan pokušaj manipulacije umetnicima i javnošću.

Umesto toga, zabrinuto za vođenje te ustanove kulture i upozoravajući na mogućnost problema koji se događaju, Ministarstvo je blagovremeno preduzelo sledeće mere:

1. Zbog indicija o propustima u oblasti ekonomsko-finansijskog poslovanja, 3. marta je u nacionalni teatar uputilo tim stručnjaka koji će izvršiti vanrednu reviziju njegovog poslovanja;
2. Zbog višemesečne institucionalne krize proistekle iz tri neuspela javna konkursa za izbor upravnika nacionalnog teatra, Ministarstvo je još krajem prošle godine javno pozvalo članove Upravnog odbora i v.d. upravnika te ustanove kulture da podnesu ostavke, demonstrirajući svest o sopstvenoj odgovornosti;
3. Pošto su v.d. upravnika i deo Upravnog odbora ignorisali taj poziv, Ministarstvo je, postupajući u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, uputilo sredinom januara inicijativu Vladi Republike Srbije za razrešenje Upravnog odbora i v.d. upravnika kao i za imenovanje novih.
Ministarstvo će nastaviti da sa povećanom pažnjom prati događanja u Narodnom pozorištu, uvereno da je načelo govorenja istine, a ne manipulacija javnošću, prvi korak ka prevladavanju postojećih problema.”

Izvor: seecult.org, B92
Foto: Wikipedia – Cultural Heritage site of Serbia