Ćilimar – jedan od starih zanata koji nestaju

Foto: e-stock.com/Zoran Zlatković

Zbog finoće rada ovim poslom se više bave žene zbog manjih i finijih prstiju. Svako područje na kome se očuvala tradicija proizvodnje ćilima ima svoje karakteristične šare, boje i niti i to im daje posebnu vrednost. U nas su poznati pirotski ćilimi dok su takođe veoma poznati persijski ćilimi, i uopšte ćilimi sa istoka.

Prilikom izrade ćilima na „osnovu“ koja je razapeta na razboju vezuju se čvorovi. Kvalitet ćilima se i definiše brojem čvorova po kvadratnom metru. Kvalitetni ćilimi imaju i po 100.000 čvorova.

Interesantno je da se po novim ćilimima treba što više gaziti, da bi se “ugazili” a što manje mehanički čistiti. U Persiji je čak bio običaj da se novi ćilimi iznesu na ulicu i ostave prolaznicima da po njima gaze. Ćilimi su veoma trajni pa su vremenom dobijali na vrednosti.