Da li znate šta su kuće „nabijanice“?

U nabijanicama je leti hladovina, a zimi toplo. Ali pošto ne postoji izolacija u odnosu na zemlju, zidovi su uvek pri dnu vlažni.

S obzirom da ne radi posebno precizan posao, reč „dunđer“ se danas koristi i u pogrdnom smislu za neprecizan, pa i nekvalitetan rad.