Međunarodna konferencija studenata elektrotehnike u Beogradu

Ciljevi ove konferencije su:
– promovisanje kulturnih obeležja i običaja Srbije;
– razmena informacija o obrazovnim sistemima u Srbiji i drugim evropskim zemljama, kao i o
mogućnostima za stručno usavršavanje u istim;
– promovisanje studentskih razmena koje Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu nudi
studentima iz celog sveta;
– ostvarivanje saradnje našeg Univerziteta sa drugim obrazovnim institucijama širom Evrope;
– povezivanje studenata kroz razmenu iskustava i znanja.

Studenti sa prestižnih evropskih univerziteta će upoznati našu kulturu i tradiciju, ali i predstaviti svoju zemlju i nacionalnu kuhinju na Internacionalnoj večeri. Organizacioni tim će im pokazati najlepšu sliku Beograda i života u njemu, kroz unapred zadate izazove koji će ih odvesti u najdublje delove grada koji nisu na turističkoj mapi i navesti ih da se osete kao pravi Beograđani. U isto vreme će se upoznati sa kulturno – istorijskim znamenitostima Beograda, posetiti Muzej Nikole Tesle i imati priliku da vide podzemni Beograd.

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope- EESTEC (Istek) osnovano je 1986. godine u Ajndhovenu sa osnovnim ciljem da unapredi međunarodnu saradnju studenata, kao i da studentima elektrotehnike Evrope omogući saradnju sa privredom, učešće na takmičenjima, stručne prakse i ostale vidove stručnog usavršavanja. Po svojoj prirodi, Istek je apolitična, nezavisna, neprofitna studentska organizacija koja okuplja studente organizovane u 53 lokalna komiteta iz 28 evropskih zemalja. Istek Lokalni komitet Beograd je punopravni član Udruženja od 2000. godine i trenutno je jedan od najorganizovanijih i najbrojnijih lokalnih komiteta u Evropi.

Više informacija o samom događaju možete pronaći na sajtu eestec.etf.rs/belgradestateofmind2