Kako sprečiti iznenadnu smrt dece

Kardiolog Vladislav Vukomanović iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Doktor Vukan Čupić” rekao je da bi se iznenadna smrt dece mogla sprečiti detaljnim sistematskim pregledima i razgovorima o simptomima koji se mogu javiti tokom neke fizičke aktivnosti.

Vukomanović je rekao da kod neke dece postoji jedan broj neotkrivenih, ozbiljnih srčanih ili kardiovaskularnih problema, koji u jednom trenutku mogu da dovedu do smrti. Takvi zdravstveni problemi češće se javljaju kod dece koja se bave nekim sportom.

“To u svakom slučaju ne umanjuje promotivni značaj bavljenja sportom u cilju unapređenja psiho-fizičkog zdravlja, ali skreće pažnju da bi takozvani skrining preparticipacije, odnosno pregleda dece pre nego što počnu da se bave sportom i u toku bavljenja sportom, morao biti sveobuhvatniji i sistematičniji”, rekao je Vukomanović.

Prema njegovim rečima, najčešći uzrok smrti kod dece su oboljenja srca, pre svega primarna oboljenja srčanog mišića, kao što je zadebljanje srčanog mišića koje vodi razvoju aritmija. Međutim, tu su i druga oboljenja koja mogu da dovedu do pucanja krvnih sudova i kompromitovanja rada srca.

“Nažalost, ne postoji nijedan specifičan metod, ni ovde ni u drugim zemljama, koji može da izdvoji ovu decu iz velike grupe dece koja se bave sportom”,
ističe Vukomanović.

Kako kaže, najvažnije je razgovarati sa detetom o simptomima koji mogu da se jave tokom bavljenja sportom – od osećaja vrtoglavice, gubitka svesti, do jakog bol u grudima. Genetski faktor takođe je veoma važan.

“Razgovor o tome da li postoji oboljenje u porodici, iznenadna smrt kod mlađih od 50 godina, sa utvrđenim ili neutvrđenim uzrokom. Sve to obaviti, ali pored razgovora neophodan je i detaljan pregled koji uključuje kardiogram kao i dodatna ispitivanja”, kaže kardiolog.

Kako je naglasio, veoma je značajna uloga roditelja, nastavnika, trenera, koji će odmah prepoznati problem i signalizirati detaljan pregled.

Kardiolog Vukomanović ističe da bi decu u predškolskom uzrastu trebalo pregledati kardiogramom, što bi u neku ruku smanjilo broj onih koji bi doživeli najtežu sudbinu u toku bavljenja sportom.

Izvor: RTS
Foto: Morguefile – mconnors