Kako ljudi reaguju na stres?

Istraživači su proučili grupu ljudi starih od 20 do 64 godine i otkrili da žene koje su defenzivnije imaju veći rizik za kardiovaskularne bolesti, a stariji muškarci koji nemaju razvijene defenzivne reakcije češće imaju problema sa srcem.

Stručnjaci su objasnili da je defenzivnost osobina koju karakteriše izbegavanje, poricanje ili potiskivanje informacija koje se doživljavaju kao pretnja, što rezultira povećanjem krvnog pritiska i pulsa kod žena koje reaguju defenzivno na kritike drugih ljudi.

Bjanka Dantono, profesorka Univerziteta Montreal, kaže da je fiziološki odgovor na stres kod žena i starijih muškaraca povezan sa željom za održavanjem samopoštovanja i osiguranja društvenih veza.

Ona je dodala da otkriće istraživanja pokazuje da je socijalizacija urođena i da je pripadnost grupi doprinela preživljavanju i naših predaka.

“Moguće je da i danas većina ljudi društvenu izolaciju shvata kao pretnju vlastitom postojanju, a snažna defenzivna reakcija je korisna za održavanje samopoštovanja kada se osoba suoči sa ovom potencijalnom pretnjom”,
objasnila je prof. Dantono.

Izvor: b92