U prva dva meseca budžet u minusu 33,4 milijarde dinara!

U februaru su ostvareni prihodi od 58,8 milijardi dinara, a rashodi su bili 85,2 milijarde, ne računajući prihode i rashode indirektnih korisnika budžeta.

Poreski prihodi iznosili su 51,8 milijardi dinara, a neporeski 6,8 milijardi dinara.

Februar je, uobičajeno, mesec sa veoma niskim prihodima, s obzirom na manju privrednu aktivnost na početku godine.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 32,2 milijarde dinara. Prihod od akciza iznosio je 9,1 mlijardi dinara, i značajno je manji nego u januaru, s obzirom na to da je januarski prihod posledica formiranja zaliha akciznih proizvoda, što je karakteristično za period pre stupanja na snagu novih iznosa akciza.

U januaru su akcize povećane, u skladu sa Zakonom o akcizama. Preostali poreski, kao i neporeski prihodi, su naplaćeni u skladu sa očekivanjima.

Rashodi budžeta u februaru 2013. godine bili su prema uobičajenoj dinamici, napominju u saopštenju objavljenom na sajtu Ministasrtva. Najveći deo rashoda čine transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i plate.

Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosili su 25,3 milijardi dinara, od čega se najveći deo odnosi na penzije i iznosi 23,6 milijardi dinara.

Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 22,8 milijardi dinara. U februaru su primetno viši izdaci za kamate u skladu sa dinamikom otplate duga.

Na nivou opšte države u prva dva meseca zabeležen je deficit u iznosu od 23,3 milijarde dinara, pri čemu su delovi centralne države i lokalnog nivoa vlasti trenutno u suficitu.

Na nivou lokalnih samouprava suficit iznosi 3,8 milijarde dinara, kod AP Vojvodina 1,3 millijarde dinara, kod PIO fonda 1,2 miljarda dinara, a kod RFZO 5,7 milijardi dinara.

Ovi suficiti su privremenog karaktera, pa je tako, na primer, visok suficit kod RFZO posledica dinamike isplate plata pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola plate, navedeno je u saopštenju.


Blic

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.