Hrvati protiv diskriminacije, a ne podnose Srbe i Rome?

Građani Hrvatske su na opštem nivou protiv diskriminacije, ne iskazuju ksenofobične stavove i podržavaju multikulturalizam, tvrdi hrvatski ombudsman Lora Vidović, ali priznaje da postoji netrpeljivost prema Romima i Srbima.

Vidovićeva je, uoči Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije, upozorila da, prema istraživanjima, u Hrvatskoj postoji negativan stav prema useljavanju ekonomskih migranata i tražilaca azila, kao i da najveći nivo netrpeljivosti građani te članice Evropske unije iskazuju prema Romima, a potom prema Srbima, prenosi Hina.

"Zbog toga ne začuđuje da je, kao i prethodnih godina, najzastupljenija osnova u pritužbama na diskriminaciju rasa ili etnička pripadnost, boja kože i nacionalno poreklo", saopšteno je iz Kancelarije ombudsmana.

Vidovićeva je takođe izrazila zabrinutost zbog raširenosti rasističkih stavova u oblasti javnog govora.

Tokom prošle godine uočene su posledice rasističkog i uvredljivog načina opisivanja tražilaca azila i prikaza tema imigracije i imigranata, koji su doprineli fizičkim napadima i povređivanju azilanata.

Kancelarija ombudsmana poziva građane da se obrate za pomoć u slučaju doživljene diskriminacije, a nadležna tela da nastave da rade na njenom suzbijanju, posebno kroz obrazovanje o ljudskim pravima.

"Činjenica je da su rasizam i rasna diskriminacija, uprkos ogromnom napretku društva u kojem živimo, i dalje oko nas svaki dan, u raznim oblicima i s raznim posledicama. Jedna od vrlo čestih posledica rasizma je ograničavanje prava pojedinca na jednakost, odnosno diskriminacija na osnovu rase, boje kože, etničke pripadnosti ili nacionalnog podretla, koja je u Hrvatskoj zabranjena Zakonom o suzbijanju diskriminacije", podsetila je Vidović.

Međunarodni dan za eliminaciju rasne diskriminacije obeležava se u znak sećanja na 21. mart 1960, kada je policija ubila 69 mirnih demonstranata protiv aparthejda u Južnoj Africi.

izvor: Večernje Novosti

Pogledajte još