Danas se obeležava Svetski dan voda

Na sajtu www.unwater.org navodi se da su voda i energija blisko povezane i međuzavisne budući da proizvodnja energije i njen prenos zahteva korišćenje vodnih resursa, posebno za hidroelektrane.

Cilj obeležavanja tog datuma ove godine je da se ukaže na činjenicu da više od milijardu ljudi u svetu nema pristup vodi koja je bezbedna za piće. Jedan od ciljeva Ujedinjenih nacija je da se spreči humanitarna katastrofa zbog nedostatka vode, hrane i energetskih usluga.

Osim toga, oko osam odsto globalne energije koristi se za pumpanje, lečenje i transport vode do različitih potrošača.

UN u saradnji sa svojim članicama i drugim akterima usmerava pažnju na vodno-energetski potencijal, posebno obraćajući pažnju na one koji žive u nehigijenskim naseljima i siromašnim ruralnim područjima, odnosno kako da prežive bez pristupa zdravoj vodi za piće.

Posebna pažnja ove godine prilikom obeležavanja Svetskog dana voda biće usmerena na to kako da se identifikuju primeri najbolje prakse koje mogu da stvore i utiču na energetski efikasnu “zelenu industriju”.

Svetski dan voda obeležava se od 1992. godine, na osnovu rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Izvor: Blic
Foto: Morguefile – hotblack