Vreme da se menja agrarna politika: Vreme jeftine hrane je prošlo

Galetin je, na konferenciji “Agrarna politika Srbije”, naglasio da je do pre četiri-pet godina kukuruz koštao ispod 100 dolara po toni, ali je ukazao da toga više neće biti.

Povodom državnih projekata u oblasti agrara, Galetin je rekao da je sistem javnih skladišta dobro zamišljen, da je zakon korektan kao i prateće institucije, ali posle četiri godine primene jasno je, kako kaže, da 16 licenciranih skladišta, sa kapacitetom od 100.000 tona, nije dovoljno.

“Država mora čvrsće da stane i iza toga”, ocenio je on.

Prema njegovim rečima, procene UN su da će zemlja do 2045. godine imati 9,2 milijarde stanovnika, a tada će biti potrebno 70 odsto više hrane.

Galetin je dodao da je Srbija apsolutno uvozno nezavisna od poljoprivrednih osnovnih kultura i zato joj je potreban jak investicioni podsticaj, kako bi zadovoljila veće potrebe za hranom.

Miljan Ždrale, šef za agrobiznis u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), koja je učestovala u izradi Zakona o javnim skladištima, rekao je da su i ranije postojale dileme vezane za ovaj propis.

“Na osnovu iskustva u ove četiri godine napravili smo analizu a sada čekamo da razgovaramo sa novim ili starim ministrom poljoprivrede, kad se vlada formira, o izmenama i dopunama tog zakona. Planiramo da iznesemo svoje sugestije na osnovu naučene lekcije”, rekao je Ždrale, koji se složio da su kapaciteti javnih skladišta nedovoljni.

Foto: Vlada Marković
izvor: B92