Dokaz protiv Šarića: Beleške o troškovima i zaradama na kokainu

Zamenik tužioca Saša Ivanić pokazao je juče u sudnici Specijalnog suda pismo i poruku, zaplenjenu u stanu Željka Vujanovića, osumnjičenog kao jednog od organizatora. U tim pismenim porukama su tačno navedeni rashodi za nabavku kokaina u Južnoj Americi, koji je kasnije prodat na zapadu Italije.

Autor tih pisama je svedok-saradnik Draško Vuković, koji ih je iz Argentine poslao Vujanoviću u Srbiju. Tužilac Ivanić je podsetio da je Vuković detaljno istražiteljima opisivao ta pisma.

U pismu, Vuković navodi da je „Kumaranima” (nadimak za Kolumbijce) isplaćeno 4.550.000 evra (broj je bez poslednje tri nule) za 1.131 (kilogram kokaina). Od „Crnaca” (šifrovani naziv za Peruance) za 2.863.000 evra uzeto je 613 kilograma kokaina.

U oba pisma se kao „Dragan” i „Boris” navode i Dragan Labudović i Boris Laban (pravosnažno osuđeni na devet, odnosno 10,5 godina zatvora) kao ljudi koji pakuju i prenose drogu. Tužilac je predstavio i pojedine nadimke optuženih, pa je tako Šarić bio „Pop” i „Zoki“, Anastasije Martinčić (uhapšen u Urugvaju) – „Mali”, „Bond” i „Nindža”, Željko Vujanović – „Mečka” i „Ket”, a Miloš Cajić – „Jorgos”.

Detaljno su pobrojane, pored troškova za kupovinu droge, isplate optuženima, njihov smeštaj, naknade vozačima, zakup kuća za skladištenje kokaina, troškovi za balone za pakovanje narkotika, plaćanje čamaca, nepromočivih torbi… Napisano je da je ukupan trošak 12.032.000 evra.

U otkucanom pismu se navodi da bilo ukupno 1.877 kilograma droge, od čega je „Kumaranima” (Kolumbijcima) vraćeno 50 kilograma, a 30 je palo sa čamca, kada je bila oluja, dok su dva paketa od kilogram ostala pokvašena. Tako je do Italije stiglo 1.795 paketa.

“Kokain je u Italiji, prema svedočenjima tri svedoka-saradnika, prodavan za oko 30.000 evra. Pomnožite to sa 1.795 (53.850.000), pa ćete znati koliko su dobili”, rekao je tužilac Ivanić.

Klan je samo na ovom tovaru kokaina zaradio 42 miliona evra.
Vujanović, kod koga su pronađene poruke, tvrdio je da nije organizator, već da je samo slao poruke.

Šef bez komentara

Darko Šarić je sve vreme mirno slušao tužioca i nije tražio reč na jučerašnjem suđenju. Ni njegov branilac nije hteo uzme reč. Odbrana ostalih optuženih pokušala je da ospori ove dokaze tvrdeći da nisu prikupljeni po zakonu. Advokati su napominjali da, i ako sud prihvati kao dokaze, u njima se ne navodi jasno o čemu je reč.

Izvor: Blic
foto: e-atock/MUP Srbije