Novi zakon o prekršajima: Za mesec dana 600 ljudi platilo sedam miliona dinara kazne

Trideset dana primene novog Zakona o prekršajima dovoljno je vremena da se naparvi prva analiza efekata. Nadležni kažu da je zakon dao dobre rezultate. Ipak, da li će izrečene kazne uticati i preventivno, na promenu ponašanja prekršioca, još je rano proceniti.

Samo u prva tri dana primene Novog zakona o prekršajima 50 osoba završilo je u zatvoru. U prvih 30, ukupno 600 ljudi platilo je sedam miliona dinara kazni za lakše prekršaje.

Izrečeno je i ukupno 70 godina zabrane upravljanja motornim vozilom i tri godine zatvorskih kazni. Među njima su i bahati i pijani vozači koji se po novom propisu sa ulice direktno upućuju kod sudije za prekršaje.

“Povećan je broj prekršilaca koji se odmah po učinjenom prekršaju privode prekršajnom sudu i naravno u tim slučajevima se presude izvršavaju pre pravosnažnosti, što znači da se izrečena kazna izvršava odmah bez obzira da li je okrivljeni uložio žalbu ili ne”, kaže Boban Milinković iz Uprave saobraćajne policije.

Prve procene pokazuju da je, samo u Beogradu, broj naplaćenih kazni sa 30 odsto povećan na dve trećine.

Zoran Pašalić, predsednik Prekršajnog apelacionog suda kaže da su profunkcionisali registri u kojima se unose lica koja su učinila saobraćajne prekršaje, odnosno gde je to pravosnažno presuđeno, kao i lica kojima je izrečena novčana kazna, bez obzira da li su je platili ili ne.

A kada se vaše ime nađe u registru, ne možete da registrujete auto, produžite vozačku ili saobraćajnu ili osnujete firmu, sve dok ne odužite dug državi. Jedina odredba koja je iz prethodnog zakona ostala jeste da svaki slučaj zastareva za dve godine.

“Mnoge novine u zakonu zapravo smanjuju broj saobraćajnih postupaka, tako da mi smatramo da ćemo i sa ovim rokom izaći na kraj sa prekršajima”, kaže Pašalić.

Praksa je već u pravih mesec dana pokazala da najgore prolaze oni koji kaznu ignorišu. Onaj ko, niti plati polovinu iznosa za osam dana, niti pokrene postupak pred sudom teško će izbeći izvršenje. Jer Zakon predviđa da će vas kazna sačekati čak i na poslu.

Izvor: RTS