“Novosti” i “Borba” će nakon formiranja nove Vlade biti objedinjene

Spajanjem ova tri preduzeća, država bi na osnovu sadašnje vlasničke strukture, postala većinski vlasnik nove kompanije. Kompanija “Borba” je u vlasništvu države, kao i 80 odsto kapitala “Štamparije Borba”, dok je oko 62 odsto kapitala Kompanije “Novosti” u privatnom vlasništvu.

„Na poslednjem sastanku sa prvim potpredsednikom Vlade zaključeno je da je jedini izlaz iz ove situacije pokušaj da se u saradnji sa Ministarstvom finansija dug Kompanije “Novosti” prema “Štampariji Borba” pretvori u državne akcije u “Novostima”. Time bi država postala većinski vlasnik “Novosti”. Zatim bi se formiralo jedinstveno preduzeće Kompanija “Novosti”, koja bi nastala spajanjem Kompanije “Borba”, Komapnije “Novosti” i “Štamparije Borba”, a čiji bi većinski vlasnik bila država. Tako bi nastalo zdravo preduzeće koje bi moglo da se ponudi na tržištu i privatizuje,” rekao je UNS-u Momir Stojanović, predsednik Nadzornog odbora “Štamparije Borba”.

U “Štampariji Borba” naglašavaju i da cilj objedinjavanja preduzeća nije želja da država postane vlasnik medija.

„Ovo ne znači da nam je bio cilj da država postane vlasnik medija, nego da ozdravimo dve firme čije poslovanje nije dobro i da njihovim spajanjem sa „Štamparijom Borba“ stvorimo uslove za zdravu kompaniju koja bi posle, pod komandnom palicom države, bila ponuđena na tržištu. To je proces koji je počeo zahvaljujući zalaganju prvog potpredsednika Vlade da pomogne ozdravljenju ovih kompanija,“
rekao je UNS-u Vladimir Gudurić, direktor „Štamparije Borba“.

Generalni direktor i glavni urednik Kompanije “Novosti” Ratko Dmitrović UNS-u je rekao da bi spajanje preduzeća “svakako mnogo značilo Komapniji “Novosti” koja bi kao najveći i najjači list u zemlji po prvi put imala svoju štampariju“.

U ovom slučaju, dodaci „Novosti“ koji se sada štampaju van „Štamparije Borba“ bili bi vraćeni u ovu štampariju.

“Dogovoreno je i da “Štamparija Borba”, zbog zastarelosti tehnologije kupi novu mašinu za štampanje, čime bi se ubuduće, dodaci Kompanije “Novosti” koji se sada štampaju van “Štamparije Borba” štampali tu”
, kaže Momir Stojanović.

Većinski vlasnik Kompanije „Novosti“ Milan Beko nije bio dostupan za komentar.

Izvor: UNS