Rešena misterija! Zašto zebre imaju pruge

Niko nije mogao sa sigurnošću da objasni zašto ove životinje imaju tako živopisne boje, ali rešavanje bilo koje zagonetke evolucije veliki je doprinos našem znanju o prirodi”, napisao je u radu vodeći autor i profesor biologije Tim Karo.

Rešenje koje je predstavila grupa na čijem je on čelu kaže da su pruge nastale kao način da se ove životinje odbrane od ujeda mušica. Ovaj odgovor nije novi, s obzirom na to da se ovakvo rešenje i ranije pretpostavljalo, jer crno-bele pruge odbijaju muve. Međutim, kalifornijski naučnici prvi su ponudili konkretan dokaz da je ova teorija tačna.

Kako bi došli do rešenja, istraživači su uporedili geografsko prostiranje populacije zebra, konja i magaraca i uočili razlike u zebrinim šarama u zavisnosti od mesta prebivanja. Zatim su te podatke uporedili sa varijablama poput temperature u pomenutim predelima, terenom, postojanjem predatora i konačno, muva koje ujedaju.

Došli su do zaključka da je jedini faktor koji utiče na izgled njihovih šara postojanje mušica.

“U delovima sveta gde je veća koncentracija muva, zebrine šare su gušće“
, piše u radu koji je objavljen juče. U tekstu se dalje objašnjava da je izgled zebri evolucija uredila na ovaj način baš zbog toga što je njihova dlaka kraća od ostalih srodnih vrsta, što ih čini podložnijim ujedima.

Ostaje, međutim, druga misterija – zašto muve beže baš od crno-belih šara. Ali u tome i leži lepota prirode, zar ne?

Izvor: Blic