Skrininzi u pregovorima sa EU završeni u sedam poglavlja

Srbija je, naime, otpočela analitički pregled usklađenosti sa pravnim tekovinama EU u velikom broju pregovaračkih poglavlja, a održavanjem eksplanatornih i bilateralnih skrininga taj proces je okončan za sedam poglavlja.

Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević je Tanjugu izjavila da je zaključno sa današnjim danom skrining završen u poglavljima 23 Pravosuđe i osnovna prava, 24 Pravda, sloboda i bezbednost, 32 Finansijska kontrola, 2 Sloboda kretanja radnika, 3 Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, 26 Obrazovanje i kultura, kao i za Poglavlje 35.

Predviđeno je da celokupan proces bude završen početkom proleća 2015. godine, što znači da će se skrininzi, nakon italijanskog, odvijati i tokom letonskog predsedavanja Evropskom unijom.
Na pitanje da li će Srbija u nastavku pregovaračkog procesa uspeti da do kraja godine otvori neko od 35 pregovaračkih poglavlja u ovom trenutku nema odgovora, jer uskoro bi trebalo da počnu da pristižu prvi izveštaji sa završenih skrininga, i tek na osnovu njih će biti moguće napraviti takvu vrstu vremenskog okvira.

"U izveštajima ćemo videti da li ima potrebe za izradu akcionih planova, ako postoje merila (benćmarks) za otvaranje poglavlja, ili nema merila pa pregovori mogu odmah i započeti. Vreme otvaranja će zavisiti prvenstveno od naše uspešnosti u pripremi, sprovođenju akcionih planova i ispunjavanju merila, ali i od naših partnera u EU", rekla je Miščević.

Za efikasan pregovarački proces je, kako je istakla, potreban politički konsenzus u Srbiji kao i konsenzus sa evropskim inistiucijama i državama članicama, a kraj predsedavanja Grčke i pocetak predsedavanja Italije krajem juna biće neobično važan za proces konsultacija i donošenja odluka.


Blic

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.