Srbija: Ogledi na životinjama u 12 institucija

U Srbiji se i dalje ne zna koliko se životinja godišnje žrtvuje u eksperimentima, a nisu registrovane ni sve ustanove koje se bave ogledima na životinjama.

"U Registar za oglede na životinjama upisano je ukupno 12 institucija koje sprovode oglede na životinjama, dok su dve ustanove u postupku upisa. U većini ovih ustanova obavljaju se naučna istraživanja i ispitivanja lekova i vakcina"
, kažu za „Politiku” u Upravi za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede.

U ovoj instituciji, koja uz odobrenje ministra poljoprivrede daje dozvolu za obavljanje određenih eksperimenata na osnovu mišljenja etičkih komisija u ustanovama, ali i Etičkog saveta za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Republike Srbije, napominju da oglede na životinjama mogu obavljati samo pravna i fizička lica upisana u Registar, a eksperiment može da se obavi samo na osnovu odobrenja koje donosi ministar poljoprivrede na osnovu stručnog mišljenja etičke komisije. Inače, ove komisije dužne su da osnuju sve ustanove koje se bave ogledima na životinjama.

"Ogled na životinjama može se sprovoditi samo radi prevencije bolesti, lošeg zdravlja ili drugih anomalija ili njihovih posledica po čoveka, životinje i biljke; ispitivanja lekova, supstanci ili proizvoda; dijagnostikovanja i lečenja bolesti, odnosno drugih anomalija i njihovih posledica po čoveka, životinje i biljke; otkrivanja, ocene, kontrole ili promene fiziološkog stanja čoveka, životinje i biljke; zaštite životne sredine; naučnih istraživanja; obrazovanja i stručnog osposobljavanja; kao i sudsko-medicinskih ispitivanja
", navode u Upravi za veterinu.

Institut za medicinska istraživanja Vojnomedicinske akademije osnovan je 1952. godine i od tada radi sa eksperimentalnim životinjama, kažu za „Politiku” u Ministarstvu odbrane. Laboratorijske životinje gaje se u Odeljenju za uzgoj eksperimentalnih i laboratorijskih životinja i u vivarijumu Instituta.

"U ovom odeljenju uzgajaju se laboratorijski miševi, pacovi, zamorci, kunići i ovce, a u vivarijumu Instituta posebni sojevi miševa i pacova. Ove životinje koriste se za potrebe istraživanja VMA, ali i za snabdevanje mnogobrojnih fakulteta i instituta širom Srbije"
, ističu u Ministarstvu odbrane.

Smeštaj, čuvanje i nega laboratorijskih i eksperimentalnih životinja u Institutu za medicinska istraživanja VMA sprovode se po svim zoohigijenskim uslovima i etičkim principima koji su neophodni za uzgoj i čuvanje pomenutih jedinki.

Brigu o uzgoju životinja vode veterinari, veterinarski tehničari, odgajivači eksperimentalnih životinja, u skladu s postupcima za humano postupanje sa životinjama, navode nadležni.

"Svi eksperimenti u Institutu sprovode se u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu uslove pod kojima se životinje koriste u ogledima. Ogledi nad životinjama vrše se jer bi različita ispitivanja lekova i medicinskih sredstava na ljudima, bez prethodne provere na životinjama, mogla značajno da ugroze zdravlje, pa čak i život ljudi. Rad s eksperimentalnim životinjama u Vojnomedicinskoj akademiji regulisan je kao i u većini razvijenih država u svetu"
, kažu u Ministarstvu odbrane.

Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak” jedna je od ustanova koje koriste životinje u eksperimentalne svrhe. Zamorci, laboratorijski miševi i pacovi koriste se, kako za „Politiku” kažu u ovoj ustanovi, za potrebe kontrole kvaliteta proizvoda Instituta.

"Nad eksperimentalnim životinjama obavljaju se ispitivanja kontrole kvaliteta vakcina i seruma koji se proizvode na Institutu. Takođe se, po potrebi, izvode i eksperimenti za potrebe pretkliničkih ispitivanja novih proizvoda. Svi testovi su u skladu sa Farmakopejom i drugim međunarodnim aktima iz te oblasti"
, kažu u „Torlaku”.

Nadležni napominju da se sa svim životinjama postupa u skladu s važećim propisima i u skladu sa Zakonom o dobrobiti životinja i Pravilnikom za rad sa eksperimentalnim životinjama.

"Za sva ispitivanja neophodno je prethodno pribaviti dozvolu etičke komisije za rad s eksperimentalnim životinjama, tako da je ugroženost životinja minimalna. Za neke eksperimente na životinjama postoje alternativni testovi i oni se uveliko primenjuju u Institutu „Torlak”, čime je broj životinja koje se koriste značajno smanjen. Ipak, za neke kontrolne testove za vakcine ne postoji alternativa", ističu nadležni u ovom institutu.

Među institucijama koje se bave eksperimentima na životinjama je i Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”.

"U eksperimentalne svrhe koristimo laboratorijske miševe i pacove. Životinje se gaje u odgajalištu prilagođenom za tu namenu, sa strogo kontrolisanim uslovima",
navode nadležni u ovom institutu.

Sve procedure koje se sprovode na životinjama odobrila je etička komisija za upotrebu laboratorijskih životinja Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, napominju u ovoj ustanovi.

"Laboratorijski miševi i pacovi, koji su po mnogim biohemijskim i fiziološkim karakteristikama slični ljudima, predstavljaju dobre model sisteme za ispitivanje funkcionisanja različitih organa i organizma u celini, kako u normalnim stanju, tako i u različitim bolestima. Odobravanje primene bilo kog leka na ljudima zahteva detaljno ispitivanje na životinjama. Nakon završenog eksperimenta, životinje se predaju firmi registrovanoj za poslove organizovanog skupljanja, prevoza, prerade i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla", kažu u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković”.

Izvor: Politika

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.