53.000 radnika još pet meseci ima od čega da živi

PREDUZEĆA u restrukturiranju biće zaštićena od prinudne naplate još pet meseci. Ovo je suština izmene i dopune postojećeg zakona o privatizaciji, koje je u utorak usvojila Vlada Srbije i uputila Skupštini na hitno usvajanje. Time je, praktično, sprečeno da poverioci od 15. maja blokiraju račune 155 preduzeća u restukturiranju, koja upošljavaju 53.584 ljudi.

Poverioci će se, po novom zakonu, namirivati iz prodajne cene ovih firmi.

- Za preduzeća koja se privatizuju metodom javnog tendera, odnosno javne aukcije, državni poverioci ne mogu tražiti prinudnu naplatu, niti bilo koju meru postupka izvršenja radi namirenja potraživanja nastalih do 31. 12. 2007. godine - navodi se u Nacrtu zakona.

Iako se privatni poverioci otvoreno ne pominju, u ovoj „zabrani“ prinudne naplate i oni će morati da sačekaju 150 dana. Da bi pokrenuli proces povraćaja svog novca, svi poverioci sudu će morati da prilože i predlog za namirenje potraživanja koju izdaje Agencija za privatizaciju. Kada ove izmene, naime, stupe na snagu, svi poverioci imaju rok od 30 dana, da uz odgovarajuću dokumentaciju prijave Agenciji svoja potraživanja. Agencija za privatizaciju, potom, ima rok od 90 dana da to evidentira, i utvrdi visinu potraživanja za svakog poverioca i svako preduzeće u restrukturiranju.

Zatim Agencija ima zadatak da napravi predlog za namirenje potraživanja, koji će u toku ta tri meseca dostaviti poveriocima. Banke, poreznici, dobavljači i ostale firme koje su prijavile potraživanja od preduzeća u restrukturiranju, imaće potom rok od 30 dana da se izjasne da li su saglasni sa predlogom Agencije za privatizaciju. To je ukupno 150 dana od trenutka stupanja izmena zakona na snagu. Tek po isteku tog roka od pet meseci, moguća je prinudna naplata od ovih preduzeća.

PRELAZNO REŠENjE
Izmene Zakona o privatizaciji su prelazno rešenje do usvajanja novog zakona - rečeno je „Novostima“ u Ministarstvu privrede. - Ovim izmenama regulisan je postupak ostvarivanja prava poverilaca preduzeća u restrukturiranju, a s druge strane zaštićen je minimum državnog interesa

BANKROT

USVAJANjE izmena zakona o privatizaciji bilo je neophodno, jer je Ustavni sud propisao da 14. maja prestaje zaštita ovih preduzeća od poverilaca, što bi automatski dovelo do blokade, a potom do stečaja i bankrota većine njih. U svega deset preduzeća u restukturiranju radi 20.277 ljudi, što je gotovo polovina od ukupno zaposlenih u ovim firmama, koje samo državi, prema procenama duguju 1,5 milijardi evra. Ovo odlaganje prinudne naplate ipak neće doneti spas svima, jer se procenjuje da samo trećina ovih preduzeća može da računa na potpuni poravak i tržišno poslovanje.

Izvor: večernje novosti

Pogledajte još

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti postavljena.