Udovički: Unaprediti državnu upravu

Patrone je ocenio da je upravo nedovoljna efikasnost državne uprave dovela do zastoja mnogih investicija u Srbiji, navodi se u saopštenju iz kabineta potpredsednice vlade.

Govoreći o novoj četvorogodišnnjoj strategiji EBRD za Srbiju, Patrone je naglasio da koordinacija rada ministarstava, za koju je zadužena Udovički, može dovesti
do ostvarenja prioritnih ciljeva, a to su jačanje privatnog sektora, povećanje njegove uloge i konkurentnosti, jačanje finansijskog sektora i razvoj održivih i efikasnih javnih preduzeća.

Udovički je naglasila da će se boljom koordinacijom rada članova Vlade izaći iz okvira dosadašnjeg rada i uz puno zalaganja i volje postići dugoročni rezultati, koji su opisani u premijerovom ekspozeu.

Direktor EBRD za Srbiju pozdravio je napredak Srbije u procesu približavanja EU kao jedan od ključnih faktora za reforme i veće poverenje investitora.

Udovički i Patrone su istakli važnost dolaska predsednika EBRD Suma Čakrabartija u Srbiju sredinom maja, sa kojim će se posebno razmotriti teme ove saradnje.

Izvor: Blic